Công ty Vedan mở rộng sản xuất: Thấy mà lo

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Chuyện doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tiêu thụ được nhiều nguyên liệu, sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động là điều đáng mừng. Riêng với Công ty Vedan, dư luận không khỏi nghi ngại, lo lắng khi biết, Công ty Vedan đã lập 9 đề án bảo vệ môi trường trình Sở TN&MT Đồng Nai thẩm định (đang chỉnh sửa).

    Đây không phải là những đề án nhằm khắc phục những công việc về bảo vệ môi trường đáng lẽ ra Công ty Vedan phải làm từ lâu, mà đó là những đề án đi kèm theo những dự án mở rộng sản xuất, nâng công suất của các sản phẩm và dịch vụ lên... Ngoài ra, Công ty Vedan cũng đã lập 2 báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án xây dựng mới: Dự án cô đặc dịch thải sau lên men (TVR) và 4 dây chuyền sản xuất phân bón dạng rắn Vedagro với tổng công suất 140.000 tấn/năm và các tồn tại khác để hoạt động đúng công suất, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2009; dự án xây dựng 2 hệ thống xử lý nước thải với công suất mỗi hệ thống là 2.500 m3/ngày và lắp hệ thống quan trắc nước thải tự động, dự kiến tháng 11/2009 hoàn thành. Điều làm nhiều người lo ngại là cùng với khắc phục ô nhiễm môi trường, Công ty Vedan tăng công suất lên như thế "liệu nước thải qua xử lý có đạt tiêu chuẩn theo quy định hay lại tiếp tục gây ô nhiễm trầm trọng hơn cho sông Thị Vải". Sự lo lắng này là hoàn toàn chính đáng và có căn cứ từ những gì đã diễn ra nhiều năm qua do Công ty Vedan gây ra; nếu không bị Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) bắt quả tang việc xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Thị Vải thì Công ty Vedan còn chối bay chối biến hành vi do mình gây ra... Do vậy, mở rộng sản xuất là điều đáng mừng, song sản phẩm làm ra có tiêu thụ được hay không (nhiều hay ít) phụ thuộc vào Công ty Vedan có thái độ, hành động cầu thị đến đâu trong việc giải quyết bồi thường (hoặc hỗ trợ) cho những hộ nông dân trong thời gian tới

    Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/thoisuxahoi/thoiluan/2009/8/150258.cand