Công ty Vedan đã nộp hơn 60 tỷ đồng để khắc phục ô nhiễm môi...

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, Công ty Vedan Việt Nam đã nộp một nửa trong số 127 tỷ đồng truy thu phí môi trường. Toàn bộ hệ thống xả thải ngầm của công ty cũng đã được dỡ bỏ.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/20081230.85897/copy_of_20081230.58655/20090209.50961.html