Công ty TNHHMTV Đầu tư Xây dựng Vạn Tường (Quân khu 5): Không ngừng khẳng định vị trí và thương hiệu

- Công ty Đầu tư Xây dựng Vạn Tường là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 5 theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và chính thức đi vào hoạt động từ năm 1996. Qua 15 xây dựng và trưởng thành, công ty đã không ngừng khẳng định vị trí và thương hiệu của mình, nhất là trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Đa dạng lĩnh vực sản xuất kinh doanh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh Với chức năng, nhiệm vụ chính của đơn vị là làm công tác đầu tư- xây dựng, Công ty Vạn Tường luôn coi trọng thị trường và không ngừng mở rộng ngành nghề hoạt động như: xây dựng nhà các loại, các công trình kỹ thuật dân dụng; xây dựng và sửa chữa các công trình cầu tàu, bến cảng, các công trình biển, thông tin liên lạc, đường dây và trạm biến áp 110KV; thi công đường cáp quang, san lấp mặt bằng; khảo sát thiết kế và tư vấn xây dựng, trang trí nội- ngoại thất; khảo sát, dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ; khai thác đá và các loại vật liệu xây dựng; chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; vận tải đường bộ; duy tu, tôn tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình bảo tồn, bảo tàng và di tích lịch sử văn hóa; dịch vụ nhà khách, kinh doanh nhà; gia công cơ khí; hoạt động dịch vụ hỗ trợ tiếp cho vận tải đường bộ; cho thuê máy móc, thiết bị ngành xây dựng và đào tạo nghề... Theo Đại tá Nguyễn Văn Ta, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Công ty, hiện nay các lĩnh vực mà Công ty đang tập trung thực hiện khá đa dạng, triển khai trên địa bàn cả nước. Đó là một thành công lớn, khẳng định bước phát triển vượt bậc của Công ty trong 15 năm qua. Ra đời trong thời kỳ đất nước phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, Công ty có điều kiện thuận lợi để mở rộng nhiều ngành nghề sản xuất, kinh doanh, tuy nhiên cũng phải chấp nhận sự cạnh tranh gay gắt trong cơ chế thị trường để tồn tại và phát triển. Đặc biệt, trong thời gian đầu mới được thành lập, Công ty phải đối mặt với bề bộn khó khăn, thử thách, nguồn vốn hạn hẹp, chủ yếu là vay ngắn hạn từ các ngân hàng thương mại. Trong khi đó, đội ngũ công nhân, thợ các ngành nghề trình độ tay nghề còn hạn chế lại phải tiếp nhận một khối lượng lớn các công trình thi công dở dang của các đơn vị trước khi sáp nhập ở khắp các địa bàn trong cả nước... Trước tình hình trên, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã đề ra nhiều biện pháp tích cực, tập trung củng cố đơn vị trên các mặt. Đặc biệt, cấp ủy các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, trực tiếp là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần VI, VII, VIII và các chỉ thị, mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu về nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Mặt khác, lãnh đạo Công ty cũng tập trung xây dựng bộ máy quản lý từ Công ty đến các xí nghiệp, đội sản xuất theo hướng tinh gọn, hiệu quả; xây dựng và ban hành nhiều quy chế bảo đảm cho hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị đúng pháp luật của Nhà nước, đúng quy định của Quân đội. Riêng trên từng lĩnh vực, các đơn vị trong Công ty đã sắp xếp lại lao động theo hướng chuyên sâu, sát và đúng với ngành nghề chuyên môn, tay nghề của từng người lao động; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ; tổ chức đào tạo lại và thi tay nghề cho người lao động; tích cực quan hệ với các nhà trường, các địa phương để tuyển chọn ngày càng nhiều lao động là công nhân kỹ thuật các ngành; động viên mọi người tích cực học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt... Với những giải pháp đó, đến nay Công ty thường xuyên có gần 300 cán bộ, nhân viên, kỹ sư, cử nhân đại học, cao đẳng các ngành nghề và trên 250 người có trình độ nghiệp vụ chuyên môn trung cấp kỹ thuật; 75% lực lượng lao động trực tiếp là công nhân kỹ thuật có trình độ tay nghề từ bậc 4 trở lên hoạt động tại 12 đơn vị trực thuộc và 03 liên doanh trên địa bàn cả nước. Khẳng định những thành tựu mà Công ty đã đạt được, Đại tá Nguyễn Văn Mẹo- Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty cho biết: "Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, kế tục truyền thống của ngành xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 5 và kinh nghiệm của các đơn vị hợp nhất lại, những năm qua, Công ty đã nỗ lực phấn đấu, tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đúng pháp luật của Nhà nước và quy định của Quân đội; luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đột xuất mà Bộ Tư lệnh Quân khu giao. Theo Đại tá Nguyễn Văn Mẹo, trong 15 năm qua Công ty luôn đạt mức tăng trưởng từ 13% trở lên. Đặc biệt, trong năm 2010 nhiều chỉ tiêu đạt được khá cao, so với năm 2007 tăng nhiều lần như: giá trị sản xuất tăng 10,7 lần, doanh thu tăng 16,3 lần, nộp ngân sách tăng 13,6 lần, lợi nhuận tăng 36,3 lần, tiền lương bình quân của người lao động năm 2010 đạt 3.393.000 đồng/người/tháng, tăng gấp 6,5 lần. Công ty đã trích từ lợi nhuận giải quyết xong các khoản nợ do bàn giao sáp nhập; tổ chức sản xuất vật liệu xây dựng, dò, tìm xử lý bom mìn, vật nổ hàng nghìn Km2 bảo đảm an toàn cho các công trình, dự án trên địa bàn cả nước; đã quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, xử lý vật liệu nổ thu gom chặt chẽ, đúng quy định và an toàn. Công ty cũng đã chú trọng đầu tư máy móc, thiết bị, phương tiện sản xuất, thiết bị văn phòng với tổng trị giá đầu tư đến năm 2010 tăng gấp 52 lần so với năm 1997. Ngoài ra, Đảng bộ và Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng luôn quan tâm và chú trọng xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn thể, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; triển khai tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Quân đội đến tận cơ sở và từng cán bộ, công nhân viên chức, lao động quốc phòng trong đơn vị. ... Và không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh Có thể nói, với việc chuyển đổi hoạt động từ một doanh nghiệp Nhà nước sang mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHHMTV) từ năm 2009 đến nay theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Công ty TNHHMTV Đầu tư Xây dựng Vạn Tường đã có nhiều chuyển biến quan trọng; từ việc thay đổi phương thức quản trị doanh nghiệp đến việc chủ động hơn trong đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ... đã giúp cho Công ty ngày càng nâng cao hơn về năng lực cạnh tranh. Theo Đại tá Nguyễn Văn Mẹo- Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty, đây là thuận lợi cơ bản, tuy nhiên cũng tạo nên không ít khó khăn cho đơn vị. Xuất phát từ những khó khăn đặt ra, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tiến hành nhiều biện pháp, tiến hành chuyển đổi mô hình hoạt động theo Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng; đảm bảo quy trình, chặt chẽ và đi vào hoạt động sớm để không ảnh hưởng đến nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đại tá Nguyễn Văn Mẹo cho biết: Công ty đã chú trọng mở rộng thị phần, mở rộng ngành nghề, tham gia đấu thầu và trúng thầu nhiều công trình trong và ngoài quân đội, bảo đảm việc làm thường xuyên cho gần 3.500 lao động; hàng năm có công việc gối đầu cho nhiệm vụ năm sau từ 30-40% kế hoạch; các công trình, sản phẩm của Công ty đều có chất lượng, trong đó trên 40% đạt chất lượng khá tốt. Từ 2005- 2010, Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nộp ngân sách Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quân khu đúng kế hoạch. Là một doanh nghiệp quân đội, lại đứng chân trên địa bàn chiến lược, trọng điểm về quốc phòng- an ninh nên cán bộ, công nhân viên chức, lao động quốc phòng trong Công ty luôn ý thức trách nhiệm của mình khi tham gia các công trình trọng điểm, các dự án lớn của Nhà nước và Quân đội. Vì vậy, theo Đại tá Nguyễn Văn Ta-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Công ty đã bộc bạch: "Công ty cũng luôn làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nhất là trích hàng tỷ đồng cho các hoạt động có liên quan; nhận phụng dưỡng 8 Mẹ Việt Nam anh hùng; quyên góp ủng hộ các quỹ theo chủ trương của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu với số tiền 2.515.300.000 đồng; trích quỹ xây dựng 07 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền 1.251.000.000 đồng... Phát huy thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, chiến lược được Ban Tổng Giám đốc Công ty đề ra là tiếp tục đổi mới và mở rộng sản xuất kinh doanh, gắn phát triển sản xuất với xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, đồng thời gắn với làm tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Trong các nhiệm vụ trọng tâm đó, Công TNHHMTV Đầu tư Xây dựng Vạn Tường cũng hết chú ý nâng cao năng lực cạnh tranh để đưa vị trí và thương hiệu của đơn vị lên tầm cao mới./.