Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Nam Thái Bình: Đảm bảo ổn định nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt

Dù đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Song những năm qua tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Nam Thái Bình (Công ty Thủy lợi Nam Thái Bình) luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý khai thác các công trình thủy lợi, đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh trên địa bàn góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình.

Đảm bảo nguồn nước phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt.

Công ty Thủy lợi Nam Thái Bình thành lập năm 1975, tổng số cán bộ, công nhân viên hiện có 395 người (trong đó trình độ Đại học 120 người, trình độ Cao đẳng, Trung cấp 28 người; công nhân 247 người). Công ty đang quản lý, vận hành 101 cống tưới, tiêu dưới đê, 188 âu, đập nội đồng, 46 trạm bơm và 519 km kênh (trong đó: 56.6 km kênh trục chính, 173.5 km kênh trục cấp 1, 288.8 km kênh trục cấp 2), với tổng giá trị tài sản hơn 600 tỷ đồng.

Cống Lân 2 do Công ty Thủy lợi Nam Thái Bình vận hành và Khai thác.

Cống Lân 2 do Công ty Thủy lợi Nam Thái Bình vận hành và Khai thác.

Trong những năm qua, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thủy văn khó lường không theo quy luật; hiện tượng nước biển dâng, nước nguồn thiếu hụt, mặn xâm nhập sâu; tiêu thoát nước thải các khu công nghiệp, làng nghề, khu đô thị, cấp nước sinh hoạt, cải tạo môi trường nước tăng lên đòi hỏi cả về quy mô và chất lượng. Trong khi đó phần nhiều các công trình thủy lợi trong hệ thống đã được xây dựng từ rất lâu, xuống cấp, quy mô nhỏ, kinh phí hàng năm cấp cho tu bổ sửa chữa ngày càng giảm...,nên việc quản lý vận hành các công trình thủy lợi phục vụ đời sống dân sinh, phát triển khi tế xã hội, gặp rất nhiều những khó khăn thách thức.

Để quản lý, điều hành các công trình thủy lợi đáp ứng được yêu cầu phục vụ, công ty đã phải có nhiều giải pháp như: Từ thay đổi về tư duy cách tiếp cận để thích ứng, lập kế hoạch lâu dài, điều hành linh hoạt và đầu tư cải tạo công trình có trọng điểm...Cùng với đó, căn cứ vào nhận định tình hình thời tiết hàng năm, dự báo nước nguồn dài hạn, cơ cấu cây trồng, lịch thời vụ, công ty đã chủ động xây dựng chi tiết các đề án công tác thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tổ chức và triển khai cụ thể đến từng địa phương, đơn vị, thống nhất kế hoạch, kiểm tra giám sát và điều hành hệ thống linh hoạt trong từng thời đoạn...

Bằng những việc làm cụ thể đó, từ năm 2015 đến nay, trong từng thời kỳ phát triển của cây trồng, công ty luôn đáp ứng đầy đủ nhu cầu về nước có chất lượng tốt, nên năng suất, sản lượng lúa hàng năm luôn duy trì ở mức cao so với các tỉnh lân cận (vụ xuân lớn hơn 71 tạ/ha, vụ mùa 60 tạ/ha). Không có vụ nào năng suất lúa bị giảm do nguyên nhân từ việc điều hành nước tưới, tiêu.

Trạm bơm Lịch Bài do Công ty Thủy lợi Nam Thái Bình vận hành và Khai thác.

Việc linh hoạt trong điều hành, lấy được nước có chất lượng tốt để cải tạo môi trường đất, không chỉ để duy trì sản lượng lúa hàng năm luôn ở mức cao, mà còn là tiền đề để ngành trồng trọt đưa nhiều giống lúa có chất lượng cao, sản lượng cao nhưng đòi hỏi khắt khe về việc cấp nước vào canh tác, đã góp phần tăng diện tích và sản lượng cây vụ đông hàng năm, đem lại giá trị sản xuất nông nghiệp trên đơn vị diện tích tăng lên. Qua đó dành quỹ đất để phát triển các ngành nghề khác nhưng giá trị trồng trọt đóng góp vẫn không giảm, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Bên cạnh việc đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, công ty còn đáp ứng đầy đủ lưu lượng và chất lượng nước tốt cho 16 công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện Tiền Hải và Kiến Xương.

Làm tốt công tác cải tạo môi trường nước, giải tỏa dòng chảy và tu bổ sửa chữa, bảo vệ công trình.

Hệ thống Thủy lợi Nam Thái Bình hiện có 8 Khu công nghiệp ( Sông Trà, Tiền Hải, Nguyễn Đức Cảnh, Gia Lễ, Phúc Khánh, Tiền Phong, Thanh Nê, Tiền Hải 2), với tổng diện tích khoảng 1.165 ha. Ngoài các Khu công nghiệp còn có nhiều các Cụm công nghiệp với diện tích trên 1.000 ha, có 102 làng nghề (Thành phố Thái Bình 10, Kiến Xương 40, Vũ Thư 25, Tiền Hải 27) được công nhận. Cùng với đó, tốc độ đô thị hóa diễn ra rất nhanh, có nhiều khu đô thị, dân cư được đầu tư xây dựng tập trung ở các khu vực trung tâm ở thành phố và thị trấn.

Các khu công nghiệp, dân cư đô thị trước đây là diện tích đất chủ yếu để trồng lúa. Nay được đầu tư xây dựng hạ tầng, vì vậy yêu cầu tiêu thoát nước cũng đòi hỏi cao hơn, cụ thể: trong tính toán thiết kế hệ thống trước đây hệ số tiêu cho lúa được tính qlúa = 5.0 (l/s/ha), nay trở thành khu công nghiệp hệ số tiêu q = 16.5 (l/s/ha). Đây là áp lực rất lớn đối với công tác quản lý, vận hành khai thác; trong khi các công trình thủy lợi từ lâu chưa được cải tạo mở rộng, cộng với việc nhiều công trình nước thải sinh hoạt, một số khu vực sản xuất chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải đồng bộ... dẫn đến hệ thống một số sông, ngòi bị ô nhiễm.

Cống Nguyệt Lâm, do Công ty Thủy lợi Nam Thái Bình vận hành và Khai thác.

Trước thực trạng đó, để chất lượng nước trong hệ thống được đảm bảo, đáp ứng được yêu cầu đa ngành, đa lĩnh vực. Những năm qua, cán bộ, công nhân công ty đã rất lỗ lực, tăng cường vận hành các hệ thống tưới tiêu để thau rửa ruộng đồng, sông ngòi... Việc làm này, đã góp phần giúp cho người dân, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn yên tâm sinh sống và đầu tư sản xuất.

Thái Bình là tỉnh ven biển nên thường xuyên phải hứng chịu với các hiện tượng thời tiết cực đoan thậm trí là trái quy luật như: Nước biển dâng, mưa lớn, bão mạnh... Để chủ động và đối phó kịp thời với thiên tai, những năm qua, công ty đã chủ động kiểm tra toàn bộ các công trình cống, trạm bơm, kênh dẫn, thiết bị vận hành đóng mở, các vùng trũng, vùng ven biển, ven đê có nguy cơ ảnh hưởng bởi mưa, bão.

Xây dựng kế hoạch và thực hiện các tu bổ sửa chữa, cải tạo nâng cấp công trình từ sớm để kịp thời phòng chống thiên tai. Xây dựng đề án sản xuất và các phương án phòng chống thiên tai. Xây dựng phương án phòng, chống úng cho các vùng úng trọng điểm, phối hợp với các đơn vị xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm xung yếu... Việc làm này của công ty, đã góp phần giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của thời tiết cực đoan đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh, được các ngành, các cấp và cơ sở đánh giá cao về công tác điều hành nước phục vụ sản suất nông nghiệp và phòng chống lũ bão úng, qua đó đã góp phần nâng cao năng suất cây lúa, (bình quân năm từ năm 2018 đến năm 2022 đạt: 65.61 tấn/ha); các công trình vận hành an toàn không xảy ra sự cố.

Gắn thi đua với việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ

Trong những năm qua, công ty đã không ngừng đổi mới các nội dung tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, gắn thi đua với việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ nhằm phát triển hoạt động sản xuất theo hướng an toàn, hiệu quả, bền vững.

Song song với việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của Trung ương, Bộ, ngành, tỉnh phát động. Công ty đã xây dựng quy chế khen thưởng, chú trọng khen thưởng đột xuất cho những tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất nhằm động viên tinh thần cán bộ nhân viên, đã thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ công nhân viên và thu được kết quả khả quan.

Các phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, qua phong trào thi đua xuất hiện gương điển hình tiên tiến, ông Trần Trọng Kim đã có sáng kiến: Chế tạo máy nâng hạng cánh van đóng mở V2 đến V7 bằng động cơ điện 1 pha, sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả tại các công trình trên hệ thống làm lợi cho công ty gần 200 triệu đồng.

Vớt bèo khơi thông dòng chảy là việc làm thường xuyên của công nhân Công ty Thủy lợi Nam Thái Bình.

Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh”, thực hiện phong trào thi đua trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng trong những năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn được bảo đảm, thực hiện đầy đủ đúng quy định các nghĩa vụ với Nhà nước.

PV

Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/cong-ty-tnhh-mtv-khai-thac-cong-trinh-thuy-loi-nam-thai-binh-dam-bao-on-dinh-nguon-nuoc-phuc-vu-san-xuat-va-sinh-hoat-20230828150652.htm