Công ty TNHH MTV Đại Địa Phú thông báo thay đổi chủ sở hữu và đại diện pháp luật

Công ty TNHH MTV Đại Địa Phú thông báo thay đổi chủ sở hữu và đại diện pháp luật như sau:

Công ty TNHH MTV Đại Địa Phú thông báo thay đổi chủ sở hữu và đại diện pháp luật - Ảnh 1

BỐ CÁO THÔNG TIN THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI ĐỊA PHÚ

Địa chỉ: Số 20 - Phước Trường 1, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:0401701073

Đăng ký lần đầu ngày 13/10/2015.

Đăng ký thay đổi lần 1, ngày 24/11/2016.

THAY ĐỔI THÔNG TIN CHỦ SỞ HỬU:

Chủ sở hữu cũ: Bà MAI THỊ KHUYÊN - sinh ngày 20/02/1981 - số chứng minh nhân dân: 201670117, cấp ngày: 23/3/2010, nơi cấp: Công an thành phố Đà Nẵng. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 33/22 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Chỗ ở hiện tại: 33/22 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Chủ sở hữu mới: Bà TRẦN THỊ THÀNH NHÀN - sinh ngày 23/09/1991 - số chứng minh nhân dân: 205447564, cấp ngày: 17/05/2006, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Nam. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 233-235 Hàn Thuyên, Tổ 170, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Chỗ ở hiện tại: 233-235 Hàn Thuyên, Tổ 170, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT:

Người đại diện cũ: Bà MAI THỊ KHUYÊN – sinh ngày 20/02/1981- số chứng minh nhân dân: 201670117, cấp ngày: 23/3/2010, nơi cấp: Công an thành phố Đà Nẵng. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 33/22 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Chỗ ở hiện tại: 33/22 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Người đại diện mới: Họ và tên TRẦN THỊ THÀNH NHÀN – sinh ngày 23/09/1991- số chứng minh nhân dân: 205447564, cấp ngày: 17/05/2006, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Nam. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 233-235 Hàn Thuyên, Tổ 170, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Chỗ ở hiện tại:233-235 Hàn Thuyên, Tổ 170, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

ĐT