Công ty TNHH Isagenix Việt Nam chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

Ngày 7/10, Cục Quản lý cạnh tranh-Bộ Công thương công bố về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Isagenix Việt Nam.

Công ty TNHH Isagenix Việt Nam có trụ sở chính tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp là Kevin Patricks Adams.

Lý do chấm dứt hoạt động là xét thấy việc kinh doanh tại Việt Nam không còn cần thiết đối với chủ sở hữu Công ty. Vì vậy, chủ sở hữu Công ty quyết định giải thể Công ty theo quy định của pháp luật Việt Nam. Theo đó, các hoạt động bán hàng đa cấp cũng bị chấm dứt.

Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp là trên toàn quốc.

Thông tin liên hệ tại trụ sở chính và tại địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp là bà Đào Thùy Linh; điện thoại: 04-32080888.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành công bố, Công ty TNHH Isagenix Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

T.H