Công ty Thái Dương và Xí nghiệp Khai thác Khoáng sản đấu giá cổ phần

Công ty Thái Dương bán đấu giá 1.916.700 cổ phần với giá khởi điểm là 10.500 đồng/cổ phần...