Công ty Tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai bị phạt do vi phạm công bố thông tin

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai.

Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty cổ phần Tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai bị phạt 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty cổ phần Tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các nội dung như giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 từ 5% trở lên, báo cáo tài chính quý I/2021, báo cáo tài chính riêng quý II, III, IV năm 2020 và một số văn bản khác.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư HVA với mức phạt 70 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Công ty cổ phần Đầu tư HVA không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2018./.

Tấn Minh

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/cong-ty-tam-lop-vat-lieu-xay-dung-dong-nai-bi-phat-do-vi-pham-cong-bo-thong-tin-116486.html