Công ty tài chính cổ phần Sông Đà thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính

Ngày 19/2/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có Quyết định số 337/QĐ-NHNN chấp thuận đề nghị thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty tài chính cổ phần Sông Đà.. Xem theo ngày :