Công ty sở hữu nhà hàng duy nhất nằm sát Hồ Gươm lên sàn chứng khoán

Ngày 20/6, Công ty cổ phần Thủy Tạ cùng 3 doanh nghiệp khác đã đưa cổ phiếu lên sàn UPCoM.

Nhà hàng Thủy Tạ được thành lập từ năm 1958

Cụ thệ, 8 triệu cổ phiếu của 4 công ty gồm: Công ty cổ phần Thủy Tạ (mã TTJ), Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng (mã CBS), Công ty cổ phần Công viên Cây xanh Hải Phòng (mã CVH) và Công ty cổ phần Dịch vụ - Xây dựng Công trình Bưu điện (mã PTO) chính thức giao dịch trên sàn UPCoM của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 80 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Thủy Tạ (TTJ) trước đây là Nhà hàng Thủy Tạ được thành lập từ năm 1958, là nhà hàng duy nhất nằm bên bờ Hồ Gươm – trung tâm Thủ đô Hà Nội.

Năm 2006, TTJ chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Năm 2012, TTJ tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Thương mại Hà Nội nắm giữ 51,25% vốn cổ phần, Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương nắm giữ 11,17% vốn cổ phần và 3 cổ đông khác nắm giữ tổng cộng 29,67% vốn cổ phần.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của TTJ năm 2017:

Chỉ tiêu

Năm 2017

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

115

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

8

Tỷ lệ LNST/DTT (%)

6,9

Tỷ lệ LNST/VĐL (%)

26,6

Cổ tức (%)

12

3 công ty khác cũng có cổ phiếu giao dịch trên UPCoM cùng ngày 20/6. Đó là, Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng đăng ký giao dịch 2,52 triệu cổ phiếu, giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên là 22.000 đồng/cổ phiếu; Công ty cổ phần Công viên Cây xanh Hải Phòng đặt ký giao dịch 1,28 triệu cổ phiếu và giá tham chiếu 12.600 đồng/cổ phiếu và Công ty cổ phần Dịch vụ - Xây dựng Công trình Bưu điện đăng ký giao dịch 1,2 triệu cổ phiếu và giá tham chiếu 10.000 đồng/cổ phiếu.

Chí Tín