Công ty San Miguel Pure Foods VN từng nằm trong “sổ đen”

(VietNamNet)-Công ty TNHH San Miguel Pure Foods VN (Bình Dương) từng nằm trong “sổ đen” các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trong năm 2008, nước thải sau xử lý của nhà máy này vượt tiêu chuẩn thải nhiều lần.

- Công ty TNHH San Miguel Pure Foods VN (Bình Dương) từng nằm trong “sổ đen” các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trong năm 2008, nước thải sau xử lý của nhà máy này vượt tiêu chuẩn thải nhiều lần. Chiều 28/7, bà Võ Thị Ngọc Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Bình Dương đã ký văn bản kết luận vụ ô nhiễm môi trường do sự cố vỡ hồ chứa nước thải của Công ty TNHH San Miguel Pure Foods VN (xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, Bình Dương) gây ô nhiễm môi trường suối Bến Ván và sông Thị Tính. Vi phạm Luật Bảo vệ môi trường Công ty TNHH San Miguel Pure Foods VN hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư số 461043000420, do UBND tỉnh Bình Dương cấp 30/6/2008. Công ty TNHH San Miguel Pure Foods VN hoạt động trên cơ sở chuyển nhượng lại của Công ty TNHH Nông lâm Đài Loan từ năm 2004. Theo kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, tại thời điểm kiểm tra, công ty đang hoạt động chăn nuôi heo với quy mô khoảng 68.000 con, số lượng công nhân viên khoảng 800 người. Nguồn gây ô nhiễm môi trường chủ yếu của công ty là nước thải với lưu lượng khoảng 3.000 m3/ngày. Hồ sinh học của Công ty San Miguel Pure Foods VN gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Vĩnh Minh Hệ thống xử lý nước thải của công ty được xây dựng gồm hai bậc chính. Trong đó, bậc một bao gồm các công trình được xây dựng bằng bê tông và gạch với chức năng lắng tách cặn và xử lý sinh học cưỡng bức. Bậc hai bao gồm hệ thống các hồ sinh học được tận dụng, cải tạo từ các hồ chứa nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trước đây. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, hệ thống xử lý nước thải của công ty đã hư hỏng không hoạt động hiệu quả. Cụ thể: các máy bơm từ bể điều hòa sang bể biogas đã hỏng vì vậy một phần nước thải từ bể tách phân của hệ thống xử lý chảy thẳng theo cống dẫn sang hồ sinh học thứ nhất. Đồng thời, nước thải từ hồ sinh học thứ nhất không được bơm sang hồ sinh học thứ hai, thứ ba để tiếp tục xử lý mà theo cống dẫn thải ra suối Bến Ván. Theo cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, Công ty San Miguel Pure Foods VN không duy tu, bảo dưỡng và vận hành hệ thống xử lý nước thải đúng quy trình là vi phạm Luật Bảo vệ môi trường; không thực hiện đúng nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường. Bồi thường thiệt hại Về mức độ ô nhiễm nguồn nước suối Bến Ván và sông Thị Tính, hiện Sở TNMT đang lấy mẫu phân tích để đánh giá cụ thể. Về vấn đề thiệt hại do sự cố gây ra: hiện UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Bến Cát đang thống kê đầy đủ. Theo phản ánh bước đầu của các xã, thị trấn hiện một số hộ dân sinh sống, canh tác dọc theo suối bị thiệt hại về cây trồng do nước cuốn trôi, ngập úng, cá chết do nguồn nước bị ô nhiễm. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu phòng TNMT huyện Bến Cát cùng các xã, thị trấn thống kê số liệu cụ thể để làm căn cứ bồi thường thiệt hại. Công nhân Công ty San Miguel Pure Foods VN đang khắc phục ô nhiễm môi trường trên suối Bến Ván. Sở TNMT Bình Dương cho biết, sau khi có kết quả phân tích nước thải, chất lượng nước mặt và thống kê mức độ thiệt hại từ sự cố trên, cơ quan chức năng sẽ buộc công ty phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với lượng nước thải đã xả thải từ hồ chứa; bồi thường thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân đã gánh chịu hậu quả từ sự cố. Thế nhưng, điều đáng nói là trước đó, trong năm 2008 hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH San Miguel Pure Foods VN đã xuống cấp, vận hành không hiệu quả. Nước thải sau xử lý vượt tiêu chuẩn thải nhiều lần. Cụ thể hàm lượng COD vượt tiêu chuẩn 9,1 lần; SS vượt tiêu chuẩn 1,9 lần; tổng Nitơ vượt tiêu chuẩn 13,9 lần… Do đó, Sở TNMT Bình Dương đã kiến nghị UBND tỉnh đưa công ty này vào danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ngày 19/5/2009, UBND tỉnh Bình Dương đã ký quyết định đưa công ty này vào danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần tập trung xử lý trong năm 2009. Theo yêu cầu của quyết định, đến hết 19/8/2009, công ty phải hoàn thành xong việc cải tạo hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của công ty phải được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường. Tuy nhiên, đến nay đã sắp hết thời hạn theo quy định nhưng Công ty TNHH San Miguel Pure Foods VN vẫn chưa triển khai việc cải tạo hệ thống xử lý nước thải. Vĩnh Minh