Công ty Quốc tế Sơn Hà cùng Chủ tịch và CEO bị phạt hơn 200 triệu đồng

UBCKNN quyết định xử phạt hành chính tổng cộng 205 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà, ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Lê Hoàng Hà – Tổng giám đốc Công ty.

Công ty Quốc tế Sơn Hà cùng Chủ tịch và CEO bị phạt hơn 200 triệu đồng - Ảnh 1

Ngày 11/11/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định số về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Quốc tế Sơn Hà và 2 lãnh đạo cao nhất của công ty này với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty Quốc tế Sơn Hà đã công bố thông tin có nội dung không chính xác. Theo thông tin công bố trong Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng (ngày 30/7/2015), phương án khả thi đầu tư dây chuyền sản xuất Bình nước nóng và Chậu rửa cao cấp của Công ty có thời gian thực hiện dự kiến vào quý 3/2015 và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cũng là quý 3/2015 (phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 17/4/2015 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 810/QĐ-HĐQ ngày 24/6/2015 thông qua).

Tuy nhiên trên thực tế, Công ty này đã bắt đầu thực hiện đầu tư Dự án Chậu rửa cao cấp và Bình nước nóng (mua máy móc thiết bị, xây dựng nhà xưởng mới) ngay từ tháng 1/2015, trước khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị thông qua.

Với lỗi vi phạm trên, Công ty Quốc tế Sơn Hà bị xử phạt 85 triệu đồng và buộc phải cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin không chính xác theo quy định tại Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Ngoài ra, UBCK cũng quyết định Phạt tiền mỗi người 60 triệu đồng đối với vi phạm của Ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Lê Hoàng Hà, Tổng Giám đốc SHI về vi phạm quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích và giao dịch với các bên có quyền lợi liên quan đến Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Cụ thể, Ông Hà và Ông Sơn đã quyết định cấp các khoản vay cho Công ty cổ phần Hiway Việt Nam - tổ chức liên quan đến Chủ tịch HĐQT Công ty khi chưa được đại hội đồng cổ đông thông qua; đã cấp các khoản vay cho các công ty con là Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh thương mại Vinaconex và Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà Nghệ An.