Công ty nông nghiệp của bầu Đức tiếp tục lỗ gần 130 tỷ đồng trong quý III

Mặc dù tại ĐHCĐ thường niên được tổ chức trong tháng 9, CTCP Nông Nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã HNG – sàn HNX) đã đặt mục tiêu không lỗ thêm trong 6 tháng cuối năm, nhưng trong quý III, Công ty tiếp tục lỗ gần 130 tỷ đồng.

Công ty nông nghiệp của bầu Đức tiếp tục lỗ gần 130 tỷ đồng trong quý III - Ảnh 1

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016, doanh thu của HNG trong quý III đạt 982,3 tỷ đồng, giảm 46,8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá vốn hàng bán lên tới 913,7 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp chỉ còn hơn 68 tỷ đồng, giảm 86,74% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính cũng tăng mạnh hơn 110% so với cùng kỳ, đạt 277,78 tỷ đồng; chi phí quản ký doanh nghiệp tăng gần 50%, lên hơn 40 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế và sau thuế trong quý III của HNG lần lượt âm 124,48 tỷ đồng và 127,26 tỷ đồng; trong khi cùng kỳ lần lượt lãi 381,89 tỷ đồng và 385,6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, HNG đạt 3.578 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 8,68% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, doanh thu bán bò tiếp tục có đóng góp chính đạt 2.632 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế âm hơn 643 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 987 tỷ đồng. Trong đó riêng lỗ từ hoạt động khác là 419 tỷ đồng.

T.T