Công ty Nhựt Phát - Chi nhánh Tây Ninh bị đề nghị chuyển hồ sơ sang công an điều tra hành vi trốn thuế

UBND tỉnh Tây Ninh mới đây đã ban hành Kết luận thanh tra số 987/KL-UBND về việc chấp hành pháp luật đất đai, thuế và một số nội dung khác có liên quan tại Công ty TNHH Sản xuất Tinh bột khoai mì Nhựt Phát - Chi nhánh Tây Ninh.

Có dấu hiệu trốn Thuế

Theo Kết luận thanh tra số 987/KL-UBND ngày 03/4/2024, của UBND tỉnh Tây Ninh, Công ty TNHH Sản xuất tinh bột khoai mì Nhựt Phát - Chi nhánh Tây Ninh có địa chỉ tại số 430, tổ 9, ấp Đông Thành, xã Tân Đông, huyện Tân Châu là đơn vị hạch toán phụ thuộc vào Công ty TNHH Sản xuất tinh bột khoai mì Nhựt Phát có địa chỉ tại số 1923, tỉnh lộ 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, Tp.HCM, đã có hành vi vi phạm phát luật về thuế GTGT đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp và có dấu hiệu sử dụng không hợp pháp hóa đơn để gian lận, trốn thuế đối với Công ty Nhựt Phát – Chi nhánh Tây Ninh, cụ thể những vi phạm khai sai, trốn thuế và có dấu hiệu trốn thuế, cụ thể:

 Thanh tra tỉnh Tây Ninh công cố kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Sản xuất Tinh bột khoai mì Nhựt Phát - Chi nhánh Tây Ninh (ảnh Thanh tra tỉnh Tây Ninh)

Thanh tra tỉnh Tây Ninh công cố kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Sản xuất Tinh bột khoai mì Nhựt Phát - Chi nhánh Tây Ninh (ảnh Thanh tra tỉnh Tây Ninh)

Từ năm 2018 đến tháng 6/2022, số thuế GTGT qua thanh tra xác định Công ty Nhựt Phát – Chi nhánh Tây Ninh phải nộp tại Tây Ninh là 11.176.360.828 đồng, nhưng Công ty Nhựt Phát - Chi nhánh Tây Ninh chỉ thực hiện nộp tại Tây Ninh là 2.822.410.597 đồng. Qua thanh tra, phát hiện số thuế GTGT phải nộp tại Tây Ninh tăng thêm là 8.353.950.231 đồng (11.176.360.828 đồng - 2.822.410.597 đồng), trong đó: số thuế trốn do sử dụng hóa đơn GTGT không hợp pháp không còn giá trị sử dụng của Công ty TNHH thực phẩm Trần Cao là 2.544.107.700 đồng và số Công ty Nhựt Phát không phân bổ nộp về cho Công ty Nhựt phát – Chi nhánh Tây Ninh là 5.809.842.531 đồng. Hành vi trốn thuế của Công ty Nhựt Phát đối với Công ty Nhựt Phát – Chi nhánh Tây Ninh là vi phạm quy định tại Điều 108 Luật Quản lý thuế năm 2006.

Đồng thời, Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, Công ty Nhựt Phát – Chi nhánh Tây Ninh và Công ty Nhựt Phát có dấu hiệu sử dụng không hợp pháp hóa đơn GTGT, mua hóa đơn không có hàng hóa để gian lận, trốn thuế, cụ thể:

Hóa đơn mua vào của Công ty Nhựt Phát từ các công ty thương mại (11 công ty) tại Thành phố Hồ Chí Minh (không phải doanh nghiệp sản xuất), các công 12 ty này đều chuyển qua nhiều địa điểm kinh doanh, sau đó tạm ngừng hoạt động, ngừng hoạt động, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Tổng doanh số mua vào của các công ty này là 916.758.600.930 đồng, thuế GTGT là 98.301.044.158 đồng (trong đó có thuế GTGT mua vào của Công ty TNHH thực phẩm Trần Cao có hóa đơn không hợp pháp là 11.529.522.130 đồng đã được xác minh làm rõ). Do các đơn vị không thực hiện phối hợp trong công tác thanh tra nên Đoàn thanh tra chưa làm rõ hết được các trường hợp cụ thể để xác định vi phạm, chỉ xác định được Hóa đơn của một công ty là Công ty TNHH thực phẩm Trần Cao là có vi phạm rõ.

Theo đó, kết quả xác minh giao dịch ngân hàng cho thấy dòng tiền thanh toán của Công ty Nhựt Phát chỉ làm điều kiện khai khấu trừ thuế GTGT. Doanh nghiệp bán hàng rút tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân ngay khi nhận được tiền từ Công ty Nhựt Phát, chưa có cơ sở xác định chứng từ giao dịch chuyển tiền mua hàng tỉnh bột mì để bán cho Công ty Nhựt Phát. Qua kết quả xác minh cho thấy Công ty Nhựt Phát có dấu hiệu hợp thức hóa chứng từ thanh toán để đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT làm giảm số thuế GTGT phải nộp của công ty và đối với Công ty Nhựt phát – Chi nhánh Tây Ninh.

Trong quá trình thanh tra, Công ty Nhựt Phát – Chi nhánh Tây Ninh cung cấp hồ sơ hủy hàng với số lượng và giá trị lớn (13.987.508 kg tinh bột mì với giá trị 200.155.371.148 đồng) theo từng năm không có căn cứ chứng minh việc hủy hàng. Việc hủy hàng này của Công ty Nhựt Phát – Chi nhánh Tây Ninh và Công ty Nhựt Phát có dấu hiệu hợp thức hóa hồ sơ (không có hàng hủy) để cân đối cho số hàng hóa mua vào của các công ty có dấu hiệu sử dụng không hợp pháp hóa đơn (hóa đơn không có hàng) nhằm mục đích để khấu trừ số thuế GTGT đầu vào, giảm số thuế GTGT phải nộp của công ty và đối với Công ty Nhựt phát – Chi nhánh Tây Ninh.

Sử dụng hóa đơn không hợp pháp

Đối với vấn đề Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) Công ty Nhựt Phát – Chi nhánh Tây Ninh và Công ty Nhựt Phát đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp của Công ty TNHH thực phẩm Trần Cao. Đoàn thanh tra loại trừ chi phí giá vốn tương ứng 115.295.221.300 đồng, dẫn đến tăng thuế TNDN phải nộp là 23.059.044.260 đồng. Hành vi trốn thuế của Công ty Nhựt Phát và Công ty Nhựt Phát – Chi nhánh Tây Ninh là vi phạm quy định tại Điều 108 Luật Quản lý thuế năm 2006. Do Công ty Nhựt Phát – Chi nhánh Tây Ninh và Công ty Nhựt Phát không cung cấp sổ sách hạch toán chi phí, giá vốn nên không có cơ sở và chưa xác định được số thuế TNDN phải nộp phân bổ về Công ty Nhựt Phát Chi nhánh Tây Ninh.

 Công ty Nhự Phát - Chi nhánh Tây Ninh sử dụng hóa đơn không hợp pháp từ Công ty TNHH thực phẩm Trần Cao

Công ty Nhự Phát - Chi nhánh Tây Ninh sử dụng hóa đơn không hợp pháp từ Công ty TNHH thực phẩm Trần Cao

Đối với vấn đề Thuế Tài nguyên, Công ty Nhựt Phát – Chi nhánh Tây Ninh kê khai sai căn cứ tính thuế tài nguyên nước (khai sai số lượng thành phẩm sản xuất, từ đó xác định sai lượng nước tiêu hao phải nộp thuế) làm giảm số tiền thuế Tài nguyên phải nộp là 794.948.011 đồng là vi phạm theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 152/2015/TT- BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính; Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh; điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ; điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị 13 định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ và có hành vi trốn thuế tại Điều 108 Luật Quản lý thuế năm 2006; Điều 143 Luật Quản lý thuế năm 2019.

Chuyển sang Cơ quan điều tra để làm rõ, xử lý

Qua thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế GTGT, TNDN, Thuế Tài nguyên đối với Công ty Nhựt Phát – Chi nhánh Tây Ninh đoàn thanh tra xác định, Công ty Nhựt Phát – Chi nhánh Tây Ninh và Công ty Nhựt Phát sử dụng hóa đơn không hợp pháp của Công ty TNHH thực phẩm Trần Cao có doanh số 115.295.221.300 đồng có số thuế GTGT là 11.529.522.130 đồng để hạch toán khấu trừ thuế GTGT đầu vào làm giảm số thuế GTGT phải nộp 11.529.522.130 đồng từ đó dẫn đến trốn thuế GTGT tại Công ty Nhựt Phát – Chi nhánh Tây Ninh là 2.544.107.700 đồng cùng với số thuế GTGT Công ty Nhựt Phát không phân bổ về cho Công ty Nhựt phát – Chi nhánh Tây Ninh là 5.809.842.531 đồng để nộp tại Tây Ninh và Công ty Nhựt Phát – Chi nhánh Tây Ninh cùng với Công ty Nhựt Phát cùng trốn thuế TNDN là 23.059.044.260 đồng, Công ty Nhựt Phát – Chi nhánh Tây Ninh trốn Thuế Tài nguyên là 794.948.011 đồng; có dấu hiệu sử dụng hóa đơn không có hàng hóa của 11 công ty (trong đó có Công ty TNHH thực phẩm Trần Cao) tại Tp.HCM với tổng doanh số mua vào của các công ty này là 916.758.600.930 đồng có số thuế GTGT là 98.301.044.158 đồng để hạch toán khấu trừ thuế GTGT đầu vào làm giảm số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp để trốn thuế. Những hành vi này là có dấu hiệu tội phạm theo quy định tại Điều 200 Bộ Luật hình sự, do đó cần phải được chuyển sang Cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, những vi phạm của Công ty Nhựt Phát – Chi nhánh Tây Ninh và Công ty Nhựt Phát là rất nghiêm trọng gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, nguyên nhân là do Công ty Nhựt Phát – Chi nhánh Tây Ninh và Công ty Nhựt Phát không chấp hành đúng các quy định của pháp luật về thuế. Trách nhiệm thuộc người đứng đầu Công ty Nhựt Phát – Chi nhánh Tây Ninh và Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật Công ty Nhựt Phát và các công ty và cá nhân có liên quan.

Thanh Quang

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/cong-ty-nhut-phat--chi-nhanh-tay-ninh-bi-de-nghi-chuyen-ho-so-sang-cong-an-dieu-tra-hanh-vi-tron-thue-d47955.html