Công ty May Dục Quân không khắc phục sai phạm

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Trốn đóng BHXH hàng tỉ đồng, chiếm dụng tiền đóng BHXH của người lao động l Cam kết khắc phục sai phạm rồi... lờ

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/247340.asp