Công ty Kim khí Thăng Long bị phạt 20 triệu đồng

(NDHMoney) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long.

Kim khí Thăng Long được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành công ty đại chúng từ tháng 8/2010 nhưng đến thời điểm hiện nay vẫn chưa thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán là vi phạm quy định tại Điều 52, 53 Luật Chứng khoán và Điều 9 Quy chế tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo quyết định 108/2008/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Kim khí Thăng Long bị phạt tiền 20 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 10 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.