Công ty khí tượng tư nhân ở Đài Loan

Những năm gần đây, Đài Loan đã ra đời và phát triển một loại nghề – Công ty khí tượng tư nhân. Chỗ khác nhau lớn nhất của công ty tư nhân với Cục Khí tượng thuộc chính quyền Đài Loan là có thể cung cấp thông tin thời tiết tường tận cho nhu cầu thường nhật của công chúng, có thể đưa ra tin tức khí tượng chi tiết tới hàng giờ, chính xác tới từng địa điểm trong thành phố.