Công ty Hàn Quốc lập quy hoạch khu du lịch đảo Cát Bà

    Báo VTC News
    2 đăng lạiGốc

    UBND thành phố Hải Phòng chấp thuận cho Công ty Tư vấn thiết kế và Xây dựng cảng biển HanDong của Hàn Quốc xây dựng quy hoạch khu du lịch trên đảo Cát Bà.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/219555/Default.aspx