Công ty Điện lực Hải Dương hứa khắc phục vi phạm

Ngày 31/10/2016, Báo Đại Đoàn Kết có bài “Công ty Điện lực Hải Dương: Liên tiếp sai phạm” phản ánh về việc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (Công ty Điện lực Hải Dương) được UBND tỉnh Hải Dương cho thuê và giao hơn 375.000 m2 đất.

Công ty Điện lực Hải Dương hứa khắc phục vi phạm - Ảnh 1

Trụ sở công ty.

Trong đó có hàng trăm nghìn m2 không thu tiền sử dụng đất để phục vụ hoạt động vận hành, xây dựng điểm trạm, máy biến áp, chân cột điện và kinh doanh điện lực. Thế nhưng, Công ty Điện lực Hải Dương đã sử dụng nhiều diện tích đất không đúng mục đích và vi phạm một số nội dung trong công tác bảo vệ môi trường.

Sau khi Báo nêu, lãnh đạo Công ty điện lực Hải Dương đã có hồi âm với Báo Đại Đoàn Kết đồng thời thừa nhận có một số thiếu sót trong công tác quản lý đất đai, môi trường. Công ty Điện lực đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và đang khẩn trương khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Theo ông Trần Văn Cường - Giám đốc Công ty Điện lực Hải Dương, công ty đang khẩn trương khắc phục những vi phạm như báo nêu. Cụ thể, với thửa đất tại vị trí Tổ điện Hưng Đạo (Thị xã Chí Linh), đã được Công ty tiến hành thu hồi mặt bằng và đang triển khai phương án đầu tư công trình Điện lực Chí Linh thuộc Công ty Điện lực Hải Dương theo đúng mục đích sử dụng đất được cấp. Công ty đã hoàn thành thủ tục và được UBND tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất tại xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang…

Về khắc phục tồn tại trong quản lý môi trường, Công ty đã ký hợp đồng với Trung tâm Quan trắc môi trường thuộc Sở TN&MT tỉnh Hải Dương để thực hiện lập các đề án bảo vệ môi trường.

Đến nay, đã được phê duyệt 33 đề án, 06 đề án còn lại đã nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt, đang chờ kết quả phê duyệt. Công ty cũng đã ký hợp đồng với Trung tâm quan trắc môi trường thuộc Sở TN&MT tỉnh Hải Dương để thực hiện quan trắc đúng tần suất theo quy định (03 tháng/ lần).

Đến nay, đã thực hiện quan trắc và lập báo cáo định kỳ lần 1, 2 và 3-2016… Về nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải tại các vị trí không mua nước sạch của Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Hải Dương, sau khi làm việc với Công ty, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương đã xác định và hướng dẫn Công ty không thuộc đối tượng phải đóng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt tại các vị trí trên…

Ông Nguyễn Trác Trung- Chánh thanh tra Sở TN&MT Hải Dương xác nhận, Công ty Điện lực Hải Dương đã liên hệ với Sở TN&MT để khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Đức Sơn