Công ty Dịch vụ Hàng Không Sân bay Đà Nẵng tạm ứng cổ tức 40%

BizLIVE - Theo kế hoạch đề ra năm 2014, MAS dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 50%.

Ảnh minh họa.

CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (mã MAS) vừa thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014.

Theo đó, ngày 25/9, MAS sẽ tiến hành tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền theo tỷ lệ 40%. Ước tính, MAS sẽ chi ra 9,6 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này.

Hạn cuối chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 12/9/2014.

Cổ phiếu MAS vừa chào sàn HNX vào ngày 15/7/2014 với khối lượng niêm yết 3.008.816 cổ phiếu.

Theo kế hoạch đề ra năm 2014, doanh thu thuần mục tiêu của MAS là 184 tỷ đồng và 24 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Mức chia cổ tức dự kiến là 50%. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của MAS đã đạt 109 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 16,9 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu MAS trong 1 tháng qua