Công ty cung ứng nhân lực 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại VN

Sáng nay (ngày 23/2), Công ty Manpower (Hoa Kỳ) chính thức nhận giấy phép đầu tư từ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội. Đây là công ty cung ứng nhân lực 100% vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên được cấp giấy phép tại nước ta.