Công ty của Đức giúp Lâm Đồng trồng cà phê bền vững

    Báo VTC News
    2 đăng lạiGốc

    Tỉnh Lâm Đồng đã triển khai thành công dự án xây dựng mô hình phát triển cà phê bền vững tại huyện Di Linh - vùng chuyên canh cà phê lớn nhất của tỉnh, với sự tài trợ của Tập đoàn Cà phê Quốc tế ICP (Đức).

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/236415/Default.aspx