Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài: Nhiều giải pháp đồng bộ về môi trường

Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin được giao quản lý và khai thác than trên địa bàn rộng 287 ha tại vị trí mỏ than Khe Chàm thuộc vùng than Cẩm Phả – Quảng Ninh và 2 bãi đổ thải tại Bàng Nâu, Nam Khe Tam. Hoạt động sản xuất thường ngày ảnh hưởng đến môi trường chủ yếu phát sinh từ các quá trình khoan nổ mìn; bốc xúc, vận chuyển đất đá từ khai trường mỏ đi bãi thải; khai thác, chế biến than tại mỏ và vận chuyển than, giao than cho TKV tại kho than trong mỏ và vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Để giảm thiểu tác hại đó, những năm qua, Công ty đã áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, từ nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, phát huy đề tài sáng kiến cải thiện môi trường đến đầu tư cơ sở vật chất và con người…

Hướng tới sản xuất thân thiện với môi trường, Công ty luôn chú trọng đầu tư thay thế thiết bị công nghệ mới, đầu tư dây chuyền khai thác hiện đại đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và ít gây ảnh hưởng đến môi trường. Trang bị các thiết bị, dụng cụ, xe chuyên dụng thu gom xử lý chất thải, xe phun nước, hệ thống phun sương dập bụi. Thực hiện khoan nổ mìn, bốc xúc, vận chuyển đất đá đến bãi đổ thải theo đúng quy trình quy định. Việc tưới nước trên các tuyến đường vận chuyển; phun sương tự động trong khu vực chế biến; rửa xe, che bạt phương tiện vận chuyển than khi lưu thông được duy trì đều đặn đã làm giảm thiểu bụi phát tán ra môi trường, đặc biệt về mùa khô hanh.

Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài: Nhiều giải pháp đồng bộ về môi trường - Ảnh 1

Cùng với đó, Công ty còn chú trọng thực hiện các giải pháp khác như: tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể người lao động về công tác bảo vệ môi trường; biên chế đội ngũ chuyên trách công tác môi trường; thu gom, quản lý và hợp đồng với các đơn vị hữu trách xử lý các chất thải rắn theo chuyên ngành. Thực hiện quan trắc định kỳ (mỗi quý một kỳ) và tích cực trồng cây xanh tạo cảnh quan, bóng mát, hạn chế phát tán bụi, cải tạo môi trường theo hướng xanh, sạch, đẹp.

Tuy nhiên, với đặc thù là ngành khai thác khoáng sản luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát thải chất ô nhiễm ra môi trường và để hướng tới sự phát triển bền vững, thân thiện hơn, Công ty cần tiếp tục đầu tư hơn nữa, đặc biệt là cải tạo hệ thống kênh mương thoát nước, hồ chứa nước thải cùng các công trình bảo vệ môi trường khác. Cần triển khai nhanh việc xây dựng đường ống dẫn nước thải từ moong khai trường đấu nối về trạm xử lý nước thải Tây Nam Đá Mài do Công ty Môi trường làm chủ đầu tư (đang chờ có nguồn nước thải để hoạt động). Thực hiện tưới nước phun sương dập bụi trên tất cả các tuyến đường vận chuyển, khu vực sản xuất phát sinh bụi. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật tại khu vực đổ thải nhằm giảm thiểu bụi, ngăn ngừa sạt lở, trôi lấp đất đá ảnh hưởng đến cuộc sống khu vực dân cư kế cận. Các bãi thải cần được sớm trồng cây hoàn nguyên theo quy định, có như vậy mới thực sự hướng Công ty đến sản xuất thân thiện môi trường và phát triển bền vững.

Nguyễn Quân