Công ty CP Tân Việt Trung sản xuất ván nhân tạo bằng công nghệ hiện đại

Công ty CP ván nhân tạo Tân Việt Trung là liên doanh giữa Công ty TNHH 1 TV lâm nông nghiệp Sông Hiếu với 3 công ty tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), có nhiệm vụ sản xuất ván nhân tạo phục vụ nhu cầu nội tiêu và xuất khẩu. Sản phẩm của công ty được sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện đại tự động hóa cao, bảo đảm chất lượng và uy tín, sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó.

Công ty CP Tân Việt Trung sản xuất ván nhân tạo bằng công nghệ hiện đại - Ảnh 1

Một góc Nhà máy sản xuất ván nhân tạo của Công ty CP ván nhân tạo Tân Việt Trung.

Công ty CP Tân Việt Trung sản xuất ván nhân tạo bằng công nghệ hiện đại - Ảnh 2

Hàng năm Công ty sản xuất và tiêu thụ 40.000 - 43.000 m3 ván nhân tạo các loại, doanh thu đạt 155-165 tỷ đồng, nộp ngân sách 10 -14 tỷ đồng. Trong ảnh: Công nhân vận hành dây chuyền sản xuất.

Công ty CP Tân Việt Trung sản xuất ván nhân tạo bằng công nghệ hiện đại - Ảnh 3

Dây chuyền nghiền nguyên liệu thành dăm.

Công ty CP Tân Việt Trung sản xuất ván nhân tạo bằng công nghệ hiện đại - Ảnh 4

Kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất phôi ván ép.

Công ty CP Tân Việt Trung sản xuất ván nhân tạo bằng công nghệ hiện đại - Ảnh 5

Nhờ sản xuất - kinh doanh hiệu quả, công ty giải quyết việc làm ổn định gần 170 lao động có mức thu nhập bình quân 6- 7 triệu đồng/người/tháng.

Công ty CP Tân Việt Trung sản xuất ván nhân tạo bằng công nghệ hiện đại - Ảnh 6

Dây chuyền hoàn thiện sản phẩm.

Công ty CP Tân Việt Trung sản xuất ván nhân tạo bằng công nghệ hiện đại - Ảnh 7

Đặc biệt năm 2015, Công ty đã sản xuất tiêu thụ 42.900 m 3 sản phẩm ván nhân tạo, doanh thu 168.900 triệu đồng, nộp ngân sách 14,168 tỷ đồng. 10 tháng đầu năm 2016, sản xuất tiêu thụ 33.100 m3 sản phẩm, doanh thu 122.500 triệu đồng, nộp ngân sách 10 tỷ đồng, vượt 1 tỷ đồng so với kế hoạch. Trong ảnh: Bộ phận CKS kiểm tra, phân loại, đóng dấu ngày sản xuất.

Công ty CP Tân Việt Trung sản xuất ván nhân tạo bằng công nghệ hiện đại - Ảnh 8

Sản phẩm được bốc xếp vào kho.

Công ty CP Tân Việt Trung sản xuất ván nhân tạo bằng công nghệ hiện đại - Ảnh 9

Cùng với sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty còn là đơn vị tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, trung bình mỗi năm đóng góp 140-200 triệu đồng.

Hải Yến - Lâm Mạnh