Công ty công nghệ nào có môi trường làm việc hoàn hảo

(ICTPress) - Fortune vừa công bố danh sách 100 công ty hoàn hảo nhất để làm việc.

Google một lần nữa tiếp tục đứng đầu danh sách, nhưng Apple và Facebook không hề tìm thấy trong danh sách.

Nhân viên Google trượt đường ống trong văn phòng

Ngoài Google, còn có 13 công nghệ khác có mặt trong danh sách này.

Google

Google miễn phí cho nhân viên mát xa, cắt tóc và một loạt các tiện nghi khác.

Xếp hạng trong top 100: thứ1

Xếp hạng năm trước: thứ 1

Doanh thu năm 2011: 37.905 triệu USD

Địa điểm: Mountain View, CA

SAS

SAS mang đến một loạt các tiện nghi cho nhân viên và còn một trang trại hữu cơ cho căng tin tự phục vụ.

Xếp hạng trong top 100: thứ2

Xếp hạng năm trước: thứ 3

Doanh thu 2011: 2.725 triệu USD

Địa điểm: Cary, NC

NetApp

Cách quản lý của NetApple là cám ơn từng nhân viên đã cống hiến cho công ty.

Xếp hạng trong top 100: thứ 6

Xếp hạng năm trước: thứ 6

Doanh thu 2011: 6.233 triệu USD

Địa điểm: Sunnyvale, CA

Ultimate Software

Ultimate Software chi trả toàn bộ cho nhân viên hai năm một kỳ nghỉ.

Xếp hạng trong top 100: thứ 9

Xếp hạng năm trước: thứ 25

Doanh thu 2011: 269 triệu USD

Địa điểm: Weston, FL

Qualcomm

Qualcomm khuyến khích nhân viên chia sẻ các ý tưởng.

Xếp hạng trong top 100: thứ 11

Xếp hạng năm trước: thứ 23

Doanh thu 2011: 14.957 triệu USD

Địa điểm: San Diego, CA

Salesforce

Salesforce mang đến cho nhân viên nhiều tiện nghi như các lớp tập yoga miễn phí và bồi thường iPhone.

Xếp hạng trong top 100: thứ 19

Xếp hạng năm trước: thứ 27

Doanh thu 2011: 2.266 triệu USD

Địa điểm: San Francisco, CA

Intuit

Công ty Intuit khuyến khích nhân viên dành 10% thời gian của mình theo đuổi các dự án đam mê.

Xếp hạng trong top 100: thứ 22

Xếp hạng năm trước: thứ 19

Doanh thu 2011: 3.850 triệu USD

Địa điểm: Mountain View, CA

World Wide Technology

World Wide Technology đánh giá 100% đóng góp của nhân viên bằng các quỹ hưu trí tư nhân 401k.

Xếp hạng trong top 100: thứ 24

Xếp hạng năm trước: thứ 50

Doanh thu 2011: 4.100 triệu USD

Địa điểm: St. Louis, MO

Zappos

Zappos đang chuyển sang trụ sở mới ở Las Vegas vào mùa thu này.

Xếp hạng trong top 100: thứ 31

Xếp hạng năm trước: thứ 11

Doanh thu 2011: 2.158 triệu USD

Địa điểm: Las Vegas, NV

Rackspace

Rackspace dành cho những người bán hàng doanh thu cao những chuyến đi nghỉ cuối tuần miễn phí.

Xếp hạng trong top 100: thứ 34

Xếp hạng năm trước: thứ 74

Doanh thu 2011: 1.025 triệu USD

Địa điểm: San Antonio, TX

Cisco

Cisco tạo cho nhân viên mang lại rất nhiều sự linh động.

Xếp hạng trong top 100: thứ 42

Xếp hạng năm trước: thứ 90

Doanh thu 2011: 43.000 triệu USD

Địa điểm: San Jose, CA

Hitachi Data Systems

Hitachi Data Systems thưởng cho nhân viên khá nhiều theo quý.

Xếp hạng trong top 100: thứ 63

Xếp hạng năm trước: thứ 86

Doanh thu 2011: 3.800 triệu USD

Địa điểm: Santa Clara, CA

Intel

Intel cấp cho nhân viên 50.000 USD tiền học.

Xếp hạng trong top 100: thứ 68

Xếp hạng năm trước: thứ 56

Doanh thu 2011: 54 triệu USD

Địa điểm: Santa Clara, CA

Microsoft

Trung tâm y tế mới của Microsoft có huấn luyện viên thể lực cho nhân viên.

Xếp hạng trong top 100: thứ 75

Xếp hạng năm trước: thứ 76

Doanh thu 2011: 73.720 triệu USD

Địa điểm: Redmond, WA

T. Dương