Công ty con của PV Gas đặt mục tiêu lợi nhuận 2023 giảm mạnh

Năm 2023, một công ty con của PV Gas là CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HoSE: PGD) đặt mục tiêu doanh thu đạt 9.596 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 213,6 tỷ đồng, giảm lần lượt 15% và 48% so với thực hiện năm 2022.

Ngày 20/2, PGD công bố Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/2023 chấp thuận kế hoạch năm 2023 của công ty và sẽ trình vào ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Theo đó, công ty đặt nhiệm vụ tiếp tục vận hành an toàn, hiệu quả các công trình, hạng mục công trình khí hiện hữu; sản xuất, kinh doanh và kiểm soát chi phí phù hợp với sản lượng, kế hoạch đề ra, tiết giảm chi phí; rà soát và tối ưu chi phí hoạt động, lưu ý hiệu quả và công tác phát triển thị trường Bắc Bộ; đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, gia tăng sản lượng, thị phần tiêu thụ khí.

Ngoài ra, công ty sẽ phối hợp với PV Gas/PV GAS LNG/DAK trong công tác chạy thử và vận hành thương mại kho chứa LNG 1 MMTPA tại Thị Vải, sẵn sàng phương án cấp khí cho khách hàng từ nguồn LNG nhập khẩu.

Trong đó, lưu ý khẩn trương đàm phán với khách hàng hiện hữu về việc điều chỉnh công thức giá/phương thức giá bán phù hợp với công thức giá LNG nhập khẩu của PV Gas nhằm tiêu thụ toàn bộ lượng LNG cho khách hàng công nghiệp đạt hiệu quả, đồng thời mở rộng thị trường khách hàng tiêu thụ.

Công ty cũng dự kiến khảo sát, nghiên cứu hệ thống nhiên liệu Propane/LPG cung cấp cho các khách hàng tại KCN Phú Mỹ - Mỹ Xuân - Gò Đầu và KCN Tiền Hải, Thái Bình. Phối hợp với PV Gas nghiên cứu phương án cấp khí ổn định tại Bắc Bộ sau năm 2025. Triển khai và chuẩn bị triển khai các dự án có trong kế hoạch, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, góp phần gia tăng sản lượng khí tiêu thụ.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh, năm 2023, PGD đặt mục tiêu tổng sản lượng đạt 1.070,6 triệu Sm3 khí, trong đó miền Nam là 950,6 triệu Sm3, miền Bắc là 120 triệu Sm3. Công ty dự định chi 11,5 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị và 1 tỷ đồng để đầu tư xây dựng. Nguồn vốn lấy từ vốn chủ sở hữu.

Kế hoạch chi phí tài chính của PGD được xây dựng trên cơ sở giá dầu ở mức 70 USD/thùng và tỷ giá 1 USD = 23.500 đồng. Như vậy, theo kế hoạch, tổng chi phí dự trù năm 2023 của toàn công ty là 467,1 tỷ đồng.

Về kế hoạch tài chính năm 2023 của PGD, công ty đặt mục tiêu vốn chủ sở hữu đạt 1.588 tỷ đồng, tăng gần 33 tỷ đồng so với con số cuối năm 2022. Doanh thu mục tiêu đạt 9.596 tỷ đồng, giảm 15% so với thực hiện năm 2022, lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 257 tỷ đồng, giảm 51%.

Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là 267 tỷ đồng và 213,6 tỷ đồng, giảm 49% và 48% so với thực hiện năm 2021. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ dự kiến là 23,7%. PGD dự kiến chi 180 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông năm 2022 với tỷ lệ 20%. Do đó, công ty chỉ giữ lại 14,2 tỷ đồng lợi nhuận.

Về kết quả kinh doanh năm 2022, PGD ghi nhận một năm doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc so với năm trước. Theo đó, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 11.274 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2021. Giá vốn hàng bán cũng tăng 24% lên 10.321 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính của PGD đạt 20 tỷ đồng, tăng 73% so với năm 2021, chi phí tài chính đạt 4 tỷ đồng, giảm 31%, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đạt lần lượt 349 tỷ đồng và 99 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 65%. Do đó, lợi nhuận sau thuế của PGD đạt 413 tỷ đồng, tăng trưởng 63%.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng cộng nguồn vốn của PGD đã tăng 8% so với con số đầu năm, lên 3.612 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 7% lên 1.590 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng (1.520 tỷ đồng). Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm 35% còn 779 tỷ đồng, khoản phải thu ngắn hạn khác tăng gần 40 lần lên 475 tỷ đồng.

Nợ phải trả của công ty tăng 5% so với đầu kỳ lên 2.057 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng nhẹ 2% lên 1.779 tỷ đồng, khoản phải trả ngắn hạn khác đạt 172 tỷ đồng, tăng 6%, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng gấp 4 lần con số đầu năm lên 52 tỷ đồng…

Cổ phiếu PGD đang chứng kiến một đà tăng nhẹ từ vùng giá 25.800 đồng/cp (ngày 6/1) lên vùng giá 32.900 đồng/cp (ngày 20/2). Ảnh: TradingView

Cổ phiếu PGD đang chứng kiến một đà tăng nhẹ từ vùng giá 25.800 đồng/cp (ngày 6/1) lên vùng giá 32.900 đồng/cp (ngày 20/2). Ảnh: TradingView

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PGD đang chứng kiến một đà tăng nhẹ từ vùng giá 25.800 đồng/cp (ngày 6/1) lên vùng giá 32.900 đồng/cp (ngày 20/2). Kết phiên giao dịch ngày 20/2, cổ phiếu PGD tăng 4,8% lên 32.900 đồng/cp, tương đương vốn hóa gần 2.961 tỷ đồng.

Anh Thư

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/cong-ty-con-cua-pv-gas-dat-muc-tieu-loi-nhuan-2023-giam-manh-post18015.html