Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng công trình doanh thu đạt 12 tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, doanh thu của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng công trình Cao Bằng đạt 12 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 600 triệu đồng.

Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng công trình Cao Bằng vận chuyển sản phẩm xi măng đến với khách hàng.

Trong đó, sản xuất trên 10.000 tấn xi măng các loại, trên 3 triệu viên gạch không nung. Đến nay, Công ty xuất bán hơn 9.000 tấn xi măng các loại, hơn 2,9 triệu viên gạch không nung. Mặc dù gặp khó khăn do thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, sự cạnh tranh của nhiều mặt hàng cùng loại trên địa bàn nhưng Công ty luôn nỗ lực sản xuất, tạo việc làm ổn định cho 40 lao động với thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng.

Hiện nay, Công ty tiếp tục triển khai nhiều biện pháp tích cực, duy trì sản xuất, chủ động giải pháp tháo gỡ khó khăn chung của thị trường tiêu thụ, giữ vững thương hiệu, phấn đấu đạt mục tiêu kinh doanh năm 2024, sản xuất và tiêu thụ trên 30.000 tấn xi măng các loại, trên 10 triệu viên gạch không nung…

P.V

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/cong-ty-co-phan-xi-mang-va-xay-dung-cong-trinh-doanh-thu-dat-12-ty-dong-3168802.html