Công ty cổ phần Truyền thông Thanh Niên tăng vốn điều lệ

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Đại hội cổ đông lần 2 Công ty cổ phần Truyền thông Thanh Niên đã diễn ra ngày 5.4. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2008 của công ty gồm: tăng doanh thu kinh doanh giấy và nguyên vật liệu, thiết bị ngành in đạt 174,9 tỉ đồng, doanh thu xuất nhập khẩu đạt 20 tỉ đồng, doanh thu du lịch đạt 7,55 tỉ đồng, triển khai đồng loạt 6 dự án (với vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng) xây dựng nhà in, khách sạn, cao ốc văn phòng, trường dạy nghề... tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/Chungkhoan/2008/4/6/233391.tno