Công ty cổ phần thủy sản Cà Mau đầu tư tại Mỹ

    6 đăng lạiGốc

    Công ty cổ phần thủy sản Cà Mau (tỉnh Cà Mau) được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tại Mỹ với tổng giá trị đầu tư 900.000 USD.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/232673/Default.aspx