Công ty Cổ phần Sara Việt Nam chính thức niêm yết tại sàn Hà Nội

    Báo VnEconomy
    1 đăng lạiGốc

    Ngày 18/1/2008, 1 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam sẽ chính thức được niêm yết tại sàn Hà Nội...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=9a1f6101a35bb8&page=category