Công ty Cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên trúng nhiều gói thầu lớn

Sửa chữa cầu Nhân Mỹ (đơn nguyên bên trái) Km1299+350, cầu Sông Ván Km1351+760 và cầu Hảo Sơn Km1354+250 Quốc lộ 1, Phú Yên của Khu Quản lý đường bộ III đã có đơn vị trúng thầu.

Sửa chữa cầu Nhân Mỹ (đơn nguyên bên trái) Km1299+350, cầu Sông Ván Km1351+760 và cầu Hảo Sơn Km1354+250 Quốc lộ 1, Phú Yên có chủ đầu tư là Khu Quản lý đường bộ III. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi với giá 8.935.510.000 đồng và được mở thầu vào 10h ngày 16/03/2024.

Tới 10h30 cùng ngày gói thầu được hoàn thành mở thầu và chỉ duy nhất Công ty Cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên tham gia đấu thầu và trúng với giá 8.934.412.848,784 đồng.

Công ty Cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên có địa giao dịch số 83, đường Lê Trung Kiên, phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; địa chỉ trụ sở số 83 Lê Trung Kiên, Phường 1, TP Tuy Hòa, Phú Yên.

Người đại diện pháp luật của công ty này là ông Mai Văn Hảo, chức vụ Giám đốc.

Công ty Cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên trúng nhiều gói thầu lớn ở Phú Yên, Khánh Hòa.

Công ty Cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên đã tham gia 65 gói thầu, trong đó trúng 55 gói, trượt 8 gói, 2 chưa có kết quả, 0 gói đã bị hủy.

Tổng giá trị trúng thầu: 875.930.696.158 đồng (Trong đó 53.233.273.269 đồng là các gói chỉ định thầu; 53.233.273.269 đồng là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT).

Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 169.985.565.879 đồng (Trong đó 1.597.763.269 VND là các gói chỉ định thầu; 1.597.763.269 đồng là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT).

Tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 705.945.130.279 đồng (Trong đó 51.635.510.000 VND là các gói chỉ định thầu; 51.635.510.000 đồng là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT).

Tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia: 99.84% ở gói thầu tại đây. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 98.02%.

Các tỉnh thành đã tham gia thầu: Phú Yên (38), Bình Định (5), Khánh Hòa (4), Gia Lai (3), Đà Nẵng (2), Quảng Ngãi (1), Lâm Đồng (1), Không xác định (13).

Công ty này trúng nhiều gói thầu giá trị tương đối lớn ở Phú Yên. Đơn cữ như ngày 1/4/2024, Liên danh Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Phú Yên – Công ty cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên trúng gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu QL.25,QL.29, QL.19C, tỉnh Phú Yên (giai đoạn 2024-2027). Chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên. Gói thầu này lên đến 57.486.652.407,95 đồng.

Cũng ngày này, gói thầu số 2: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu QL.1 một số đoạn từ Km1125- Km1525; QL.1D đoạn Km0-Km35, đường Trường Sơn Đông đoạn Km475-Km495+200; QL.19 một số đoạn từ Km15-Km67; QL.26B đoạn Km0-Km14+320; QL.26 một số đoạn Km0-Km32; QL.27C đoạn Km0-Km65+453 (thuộc địa bàn tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa) có chủ đầu tư là Khu Quản lý đường bộ III cũng có đơn vị trúng thầu.

Đó là liên danh Liên danh Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Bình Định - Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Phú Yên - Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa. Giá trúng thầu là 117.539.122.429,93 đồng.

Trước đó, ngày 1/3, Liên danh Công ty CP Quản lý và Sửa chữa đường bộ Phú Yên và Công ty cổ phần Giao thông Hà Nội trúng gói thầu số 3: Thi công xây dựng của Cục Đường bộ Việt Nam với giá 29.471.545.965,99 đồng.

Lê Trần

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/bat-dong-san/cong-ty-co-phan-quan-ly-va-sua-chua-duong-bo-phu-yen-trung-nhieu-goi-thau-lon-207878.html