Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt tổ chức đại hội cổ đông

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt vừa được tổ chức đại hội cổ đông ngày 27/4/2008 tại TP.HCM.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=20095