Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương: Tình hình kinh doanh ảm đạm, liên tục chậm trả lãi cho trái chủ

Hoạt động kinh doanh bất động sản giảm mạnh ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của công ty, đồng thời trong kỳ có nhiều hàng hóa bất động sản bị trả lại đã khiến cho Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) ghi nhận kết quả kinh doanh âm kỷ lục trong 6 tháng đầu năm.

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận mức lỗ kỷ lục trong 6 tháng đầu năm 2023.

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận mức lỗ kỷ lục trong 6 tháng đầu năm 2023.

Mới đây, bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, vợ ông Đoàn Văn Thuận - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HOSE: TDC) đã đăng ký bán ra 33.400 cổ phiếu TDC, qua đó giảm sở hữu từ 35.400 cổ phiếu (0,03% vốn điều lệ), xuống còn 2.000 cổ phiếu (0,002% vốn điều lệ). Số cổ phiếu được đăng ký bán ra tương đương với 94% số cổ phiếu TDC mà bà Diệp đang sở hữu. Giao dịch trên được dự kiến thực hiện từ ngày 11/9 đến ngày 10/10.

Động thái muốn bán ra gần hết cổ phiếu để giảm sở hữu về còn 2.000 cổ phiếu của vợ Chủ tịch diễn ra trong bối cảnh TDC liên tiếp chậm trả lãi cho trái chủ.

Cụ thể, mới đây, TDC vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu nửa đầu năm 2023. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đã có tới 2 lần liên tiếp không trả được lãi trái phiếu đáo hạn đúng quy định cho lô trái phiếu có mã TDC.BOND.2020.700.

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đã có tới 2 lần liên tiếp không trả được lãi trái phiếu đáo hạn đúng quy định cho lô trái phiếu có mã TDC.BOND.2020.700.

Trong đó, lần thứ nhất, TDC phải thanh toán 23,8 tỷ đồng theo kế hoạch thanh toán vào ngày 15/2/2023, tuy nhiên công ty chỉ thanh toán được 7 tỷ đồng vào ngày 15/2. Sau đó, tới ngày 17/2 công ty mới tiếp tục thanh toán số tiền còn lại là 16,8 tỷ đồng, trễ 2 ngày so với quy định khi phát hành trái phiếu.

Tiếp đó, lần thứ 2 công ty tiếp tục phải thanh toán 24,2 tỷ đồng cho trái chủ vào ngày 15/5, tuy nhiên vào thời điểm thanh toán theo kế hoạch, công ty mới chỉ thanh toán được 10,24 tỷ đồng và phần còn lại 14 tỷ đồng được thanh toán trễ 8 ngày so với quy định khi phát hành, tức vào ngày 23/5.

Lý giải cho việc liên tục chậm thanh toán gốc, lãi, Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương cho biết, do tình hình kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến việc kinh doanh bất động sản và kinh doanh bê tông.

Thông tin về lô trái phiếu có trị giá 700 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.

Mới đây, Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên nửa đầu năm 2023. Theo đó, công ty ghi nhận tình hình sản xuất kinh doanh không mấy khả quan, cùng với đó là con số lỗ kỷ lục.

Trong kỳ, Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận doanh thu thuần đạt 238 tỷ đồng, giảm 70,2% so với cùng kỳ. Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,7 tỷ đồng. Chi phí tài chính và chi phí bán hàng trong kỳ đều giảm, lần lượt ghi nhận 96,4 và 28,1 tỷ đồng, tương ứng giảm 41,5% và 19,6%. Tuy nhiên, trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 19,5%, đạt 28 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2023, TDC ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lỗ 93,6 tỷ đồng, tăng 79,3% so với con số lỗ cùng kỳ năm ngoái là âm 52,2 tỷ đồng. Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế lỗ 320,9 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí, TDC báo lỗ 321,6 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 23,58 tỷ đồng, tức giảm 345,28 tỷ đồng.

Lý giải về kết quả sản xuất kinh doanh âm “kỷ lục”, trong văn bản giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận Báo cáo tài chính Bán niên soát xét năm 2023, Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương cho biết, lợi nhuận bán niên soát xét năm 2023 giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước là do hoạt động kinh doanh bất động sản giảm mạnh ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của công ty, đồng thời trong kỳ có nhiều hàng hóa bất động sản bị trả lại.

Trong năm 2023, Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 1.107,18 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến 93,4 tỷ đồng. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, kế hoạch đặt ra trong năm 2023 của TDC đang xa vời so với con số lỗ “khủng” ghi nhận trong 6 tháng đầu năm.

Tính tới ngày 30/6/2023, Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương có tổng cộng tài sản đạt 3.836 tỷ đồng, trong đó có 1.220 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn, giảm 18,5 so với thời điểm đầu năm. Tại mục tài sản ngắn hạn, tiền và các khoản tương đương tiền giảm nhẹ 15,8%, xuống còn 34,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 34,8%, xuống còn 584 tỷ đồng trong kỳ. Tài sản dài hạn của TDC đạt 2.615 tỷ đồng, tăng 11% so với hồi đầu năm.

Nợ phải trả của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tính tới ngày 30/6/2023 đạt 2.964 tỷ đồng tăng 11,8% so với hồi đầu năm và chiếm hơn 77% tổng cộng nguồn vốn công ty. Trong đó, vốn chủ sở hữu đạt 871 tỷ đồng.

Diễn biến thị giá cổ phiếu TDC trong thời gian vừa qua.

Trên sàn giao dịch chứng khoán, khép phiên giao dịch buổi sáng ngày 6/9, cổ phiếu TDC của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương giảm 0,8%, qua đó đưa thị giá TDC xuống 12.600 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, từ ngày 31/8 sau đợt công bố Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 của các doanh nghiệp, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã đưa 7 cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin), trong đó có TDC của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.

Lê Trang

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/cong-ty-co-phan-kinh-doanh-va-phat-trien-binh-duong-tinh-hinh-kinh-doanh-am-dam-lien-tuc-cham-tra-lai-cho-trai-chu-360418.html