Công ty Chứng khoán Thiên Phú bị thu hồi giấy phép

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Ngày 22/1, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Phú sẽ bị thu hồi giấy phép thành lập nếu không triển khai hoạt động trước 23/1...

    Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/2009012911394255P0C7/cong-ty-chung-khoan-thien-phu-bi-thu-hoi-giay-phep.htm