Công ty chứng khoán Thái Lan muốn đầu tư vào VN

    Báo VTC News
    4 đăng lạiGốc

    Công ty chứng khoán Seamicro của Thái Lan đang đàm phán với các nhà môi giới Việt Nam nhằm xúc tiến việc mua 50% cổ phần của một công ty ở Việt Nam.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/261594/Default.aspx