“Công ty chứng khoán hợp tác sẽ không tạo độc quyền”

    1 đăng lạiGốc

    Trao đổi với ông Đoàn Ngọc Hoàn, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán VNS về vấn đề hợp tác liệu có tạo ra sự độc quyền...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=4d1c36851b3bec&page=category