Công ty BP Việt Nam hỗ trợ các doanh nhân nữ

    Gốc

    Hội thảo "Chương trình sánh vai vươn tới thành đạt" nhằm tạo cơ hội cho các doanh nhân nữ chia sẻ kinh nghiệm trong kinh doanh cũng như gia đình; mở rộng, xây dựng mạng lưới doanh nhân và giúp đỡ lẫn nhau, đã được tổ chức sáng 16/7, tại Hà Nội.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/258819/Default.aspx