Công ty Anh quốc đến Việt Nam khai thác vàng

    Gốc

    Một công ty của Anh vừa đầu tư hơn 1,6 triệu USD vào việc thăm dò tìm vàng ở Bắc Kạn...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=5768200a4a0e05&page=category