Công ty 577 đấu giá 3 triệu cổ phần

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Ngày 29/10 tới, Công ty Cổ phần Đầu tư 577 (NBB) sẽ bán đấu giá 3 triệu cổ phần với giá khởi điểm 38.000 đồng/cổ phiếu...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=fa4cda92f54011&page=category