Công tư Hỗ trợ phát triển bền vững ngành Dệt may và Da giày

Ngày 27/09, lần đầu tiên tại Việt Nam, các đối tác Công – Tư trong lĩnh vực Dệt may và Da giày đã thống nhất ký kết bản Thỏa thuận Hợp tác Công tư (PPP).

Công tư Hỗ trợ phát triển bền vững ngành Dệt may và Da giày - Ảnh 1

Hợp tác Công – Tư phối hợp nguồn lực của các thành viên nhằm cải thiện sản xuất theo hướng thân thiện và giảm thiểu tối đa các tác động gây nguy hại đến môi trường. Bên cạnh đó, hợp tác này sẽ cải thiện năng suất cho người lao động và tăng cường đối thoại lao động.

Thông qua các sáng kiến được thử nghiệm tại nhà máy, kinh nghiệm triển khai hoạt động sản xuất dệt may và da giày cùng với những yêu cầu của thị trường, các thành viên sẽ đóng góp và chia sẻ thông tin vào quá trình xây dựng các đề xuất chính sách, chiến lược, quy hoạch liên quan đến ngành Dệt may và Da giày.

Tham gia ký kết Thỏa thuận Hợp tác Công tư này có đại diện các cơ quan Nhà nước Việt Nam bao gồm: Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương, Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường và Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội; đại diện doanh nghiệp trong ngành bao gồm Hiệp Hội Dệt May Việt Nam (VITAS); Hiệp hội Da giày và Túi xách Việt Nam (LEFASO), Hiệp Hội Bông Sợi Việt Nam (VCOSA); các công ty đa quốc gia đại diện bởi công ty Marks & Spencer và Tổ Chức Sáng Kiến Thương Mại Bền Vững IDH.

Thỏa thuận nằm trong chương trình Vươn tới Đỉnh Cao (RttT) với sự hỗ trợ xây dựng và phối hợp triển khai từ tất cả thành viên tham gia ký kết.

Sự kiện này đã đánh dấu một bước tiến mới trong quá trình thúc đẩy ngành Dệt may và Da giày của Việt Nam ngày càng phát triển bền vững về mặt kinh tế, xã hội và môi trường.

Nguồn: VITIC