Cổng Trời: Điểm du lịch mới của thị xã Tuyên Quang

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Ở thị xã Tuyên Quang, nghe cái tên Cổng Trời mọi người cứ mường tượng ra nơi đó thật là cao và có nhiều điều thú vị. Quả đúng vậy, muốn lên được Cổng Trời - nơi định cư của 15 hộ dân thuộc xóm 16, xã Tràng Đà (thị xã Tuyên Quang) du khách phải leo bộ lên núi hơn 1 km.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=13&NewsId=88450