Công trình vi pham TTXD cuối cùng tại Vườn thú Hà Nội đã tự giác tháo dỡ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Để giải quyết triệt để các vi phạm TTXD tại Vườn thú Hà Nội, UBND quận Ba Đình đã có Thông báo số 42/TB-UBND, yêu cầu Vườn thú Hà Nội tự tháo dỡ các công trình xây dựng không phép, sai phép tại khu vực vườn thú đang quản lý.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=53415