Công tác xã hội hóa đạt hiệu quả cao

    Gốc

    Ngày 21/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đi khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh công tác xã hội hóa trên một số lĩnh vực tại Thành phố Hồ Chí Minh.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/214677/Default.aspx