Công tác tự kiểm tra gặp khó

Ngày 11-11, LĐLĐ quận 1, TP HCM tổ chức tọa đàm “Phát huy vai trò và năng lực ủy ban kiểm tra Công đoàn (CĐ) trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính CĐ” với hơn 100 cán bộ ủy ban kiểm tra CĐ cơ sở tham gia.

Tại buổi tọa đàm, các cán bộ CĐ cơ sở cho biết cán bộ phụ trách kiểm tra của CĐ cơ sở kiêm nhiệm, một số không có nghiệp vụ về tài chính CĐ nên việc tự kiểm tra tại đơn vị gặp khó. Nhiều cán bộ CĐ cơ sở cũng đề xuất báo cáo tài chính CĐ nên thực hiện 6 tháng/lần để CĐ cơ sở có thời gian chuẩn bị.

Công tác tự kiểm tra gặp khó - Ảnh 1

Đây là hoạt động giúp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của CĐ cơ sở và phát huy tính chủ động của ủy ban kiểm tra trong kiểm tra tài chính tại đơn vị; đồng thời giúp ban chấp hành CĐ cơ sở phát hiện sớm những thiếu sót để khắc phục kịp thời.

H.Đào