Công tác thông tin đối ngoại phải luôn là nhiệm vụ quan trọng

Tại Hà Nội ngày 27-8, Bộ TT&TT tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống ngành.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá ngành TT&TT đã khẳng định là một trong những ngành đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, là động lực quan trọng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế-xã hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành cần lưu ý một số vấn đề trong thời gian tới như nâng cao hiệu quả quản lý các cơ quan báo chí; coi công tác thông tin đối ngoại là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài...

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho hay hiện toàn ngành TT&TT đang tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo định hướng phát triển báo chí đi đôi với quản lý tốt hệ thống báo chí; bảo đảm các cơ quan báo chí thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích phù hợp với xu hướng phát triển.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trao cờ thi đua của Chính phủ cho Bộ TT&TT - đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2015.

VIẾT THỊNH