Công tác quyết toán phải minh bạch và chuẩn xác

Đây là một trong các yêu cầu của đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa chủ trì buổi họp Ban cán sự đảng Bộ GTVT, chỉ đạo công tác tác xây dựng văn bản QPPL; Quyết toán dự án; kế hoạch kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin các hệ thống thông tin của Bộ GTVT, sáng 5/11.

Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Bí thư ban cán sự, Bộ trưởng Bộ GTVT chủ trì cuộc họp.

100% Văn bản QPPL hoàn thành tiến độ

Theo đó, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ GTVT) Nguyễn Hồng Việt cho biết, trong 10 tháng đầu năm, các Vụ đã trình Bộ trưởng ký ban hành 35/36 Thông tư, đạt 97% so kế hoạch. Bộ cũng đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 18/18 dự thảo văn bản để ban hành theo thẩm quyền (gồm 15 dự thảo Nghị định, 03 dự thảo Quyết định), hoàn thành 100% kế hoạch. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 11 văn bản.

“2 tháng cuối năm, Bộ GTVT sẽ trình Chính phủ 6 Nghị định quan trọng. Ngay trong tháng 11, Bộ GTVT sẽ trình 5 văn bản gồm Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý và khai thác cảng, Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT, Nghị định về quản lý cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải, Nghị định quy định về đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn và Nghị định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cũng sẽ xây dựng 31 Thông tư, 4 Quyết định của Bộ trưởng”, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Hồng Việt cho biết.

Chỉ đạo về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là Luật Đường sắt (sửa đổi) đang được Quốc hội cho ý kiến, đồng chí Trương Quang Nghĩa – Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT lưu ý các đơn vị cần dành sự quan tâm đặc biệt tới chất lượng các văn bản do Bộ GTVT soạn thảo, chủ trì.

“Không chỉ vậy, các cơ quan của Bộ cũng phải có trách nhiệm như chính Bộ GTVT chủ trì Văn bản Quy phạm pháp luật của các bộ, ngành khác xin ý kiến để hệ thống văn bản của Ngành GTVT nói riêng, của Nhà nước đi được vào cuộc sống và giúp nâng hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Đó là thể hiện vai trò trách nhiệm của Bộ GTVT trước người dân và doanh nghiệp một cách thiết thực nhất”, đồng chí Bí thư, Bộ trưởng nhấn mạnh.

10 tháng quyết toán xong 99% kế hoạch các dự án vốn NSNN

Báo cáo công tác quyết toán các dự án đã hoàn thành, Vụ trưởng Vụ Tài chính Đỗ Văn Quốc cho biết: Trong tháng 10, Bộ và các đơn vị đã thẩm tra, phê duyệt 89 dự án với giá trị phê duyệt hơn 11,3 nghìn tỷ đồng, nâng tổng số dự án được thẩm tra, phê duyệt quyết toán 10 tháng lên 759 dự án, tổng giá trị phê duyệt hơn 45,6 nghìn tỷ đồng. với các dự án vốn NSNN, 10 tháng đầu năm, các đơn vị lập và trình các cơ quan thẩm quyền 766 dự án với tổng giá trị hơn 77 nghìn tỷ đồng, bằng 99% kế hoạch năm về số lượng dự án. Trong đó, riêng tháng 10, đã có 86 dự án lập xong quyết toán dự án.

Đối với các dự án BOT, ông Quốc cho biết trong tháng 10, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) đã hoàn thành thẩm tra, thẩm định dự toán 13 dự án, lũy kế được 31/32 dự án. Còn 1 dự án nhà đầu tư đã trình Cục thẩm định, tuy nhiên, hồ sơ chưa đầy đủ cần bổ sung.

“Công tác quyết toán 10 tháng đầu năm 2016 tuy đạt được một số kết quả nhất định nhưng khối lượng công việc cuối năm còn rất nhiều. Trong 2 tháng tới, các Ban QLDA phải kiểm tra, rà soát để trình Bộ báo cáo quyết toán 15 dự án BOT. Do đó, Ban QLDA cần khẩn trương đôn đốc các Nhà đầu tư trình báo cáo quyết toán, đồng thời tiến hành ngay việc kiểm tra, rà soát báo cáo để trình Bộ theo đúng tiến độ”, Vụ trưởng Đỗ Văn Quốc đề nghị.

Chỉ đạo về vấn đề này, đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa yêu cầu việc đánh giá các Ban QLDA phải sát với thực tế nhưng phải đảm bảo tính chuẩn mực, khách quan.

Riêng đối với việc quyết toán dự án đã hoàn thành, đặc biệt là các dự án BOT phải chuẩn mực từng con số.

“Việc quyết toán phải chuẩn xác để trả lời các cơ quan của Nhà nước, Chính phủ và nhân dân. Đồng thời, đây cũng sẽ là chuẩn mực để khi tiến hành triển khai thực hiện các Dự án sau này thuận lợi và chuẩn xác hơn”, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa chỉ đạo.

Tại cuộc họp, sau khi nghe Chánh thanh tra Bộ GTVT Lê Thanh Hà báo cáo, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa chỉ đạo các đơn vị phải thực hiện kết luận thanh tra nghiêm túc, nghiên cứu xây dựng cơ chế giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra, qua đó tránh thất thoát ngân sách, hoàn thiện công tác quản lý.

Hoài Lâm