Công tác đối ngoại là điểm sáng trong hoạt động của Quốc hội năm 2023

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, công tác đối ngoại là điểm sáng trong hoạt động của Quốc hội năm 2023, trong đó, đáng chú ý là việc Quốc hội tổ chức thành công Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Ngày 26/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Thường trực Ủy ban Đối ngoại về việc triển khai công tác trọng tâm của Ủy ban nửa đầu năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác đối ngoại của Quốc hội ngày càng đi vào chiều sâu, chuyên nghiệp. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, công tác đối ngoại là điểm sáng trong hoạt động của Quốc hội trong năm 2023, trong đó, đáng chú ý là việc Quốc hội tổ chức thành công Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU).

 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, thời gian tới, Thường trực Ủy ban Đối ngoại cần tiếp tục bám sát chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 được Bộ Chính trị, Ban Bí thư duyệt; Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội đối với hoạt động đối ngoại của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị, Thường trực Ủy ban Đối ngoại tiếp tục triển khai nghiêm túc kết luận cuộc họp giao ban hàng tháng giữa Lãnh đạo Quốc hội với Thường trực các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; rà soát kỹ lưỡng báo cáo tiến độ chuẩn bị các nội dung của Ủy ban Đối ngoại tham gia các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tập trung triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; chủ động rà soát, triển khai, đôn đốc các nhiệm vụ lập pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV liên quan tới Ủy ban Đối ngoại, trong đó có việc chủ trì thẩm tra dự án Luật Hàm, cấp ngoại giao; thẩm tra đề nghị tham gia các Điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền phê chuẩn của Quốc hội; tham gia thẩm tra các dự án Luật, dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 7, Kỳ họp thứ 8.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đồng thời triển khai các chuyên đề giám sát của Quốc hội năm 2024; triển khai chương trình hoạt động của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chuẩn bị các đoàn ra, đoàn vào từ sớm, từ xa; chủ động chuẩn bị các phương án đối với những vấn đề có thể phát sinh trong năm.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, thời gian tới, Thường trực Ủy ban Đối ngoại tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm với phương châm: chu đáo, an toàn, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất không đáng có.

N.Hường

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cong-tac-doi-ngoai-la-diem-sang-trong-hoat-dong-cua-quoc-hoi-nam-2023-post285854.html