Công tác dân vận củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Sáng 15/7, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/cong-tac-dan-van-cung-co-khoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-45923.htm