Công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình góp phần phát triển bền vững quốc gia

KTĐT - Trong suốt 15 năm qua, đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên DS-KHHGĐ các xã, phường, thị trấn trong cả nước từng bước được hình thành và phát triển nhanh chóng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Lễ mít-tinh - Ảnh: Chinhphu.vn Nhân Ngày Dân số Thế giới (11/7), sáng nay (10/7), tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức mít tinh và biểu dương cán bộ dân số - kế hoạch hóa gia đình cơ sở tiêu biểu năm 2009, để động viên kịp thời các cán bộ dân số trên toàn quốc, khơi dậy phong trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành, đồng thời chủ động can thiệp làm giảm thiểu việc mất cân bằng giới tính ở nước ta. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự và chúc mừng. Thời gian qua, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KKHGĐ) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tỷ lệ dân số giảm từ 1,51% (1999) xuống còn 1,22% (2008) – tuổi thọ trung bình đạt 72 tuổi, chỉ số con người đạt 7,33 điểm và Việt Nam đã đạt được giải thưởng dân số của Liên Hợp quốc. Trong suốt 15 năm qua, đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên DS-KHHGĐ các xã, phường, thị trấn trong cả nước từng bước được hình thành và phát triển nhanh chóng. Trong gần 2 năm qua, thực hiện chủ trương sắp xếp lại cơ cấu theo định hướng cải cách hành chính của Chính phủ, chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực dân số được chuyển về Bộ Y tế; công tác DS-KHHGĐ đã được gắn kết với sự tham gia của toàn ngành Y tế. Năm 2009, Bộ Y tế đã giao chỉ tiêu kế hoạch và hướng dẫn thực hiện chương trình sớm hơn các năm trước, giúp các địa phương chủ động triển khai thực hiện... Thay mặt ngành Y tế, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã bày tỏ những tình cảm tốt đẹp nhất gửi tới 404 cán bộ dân số đại diện cho lực lượng tuyên truyền dân số của cả nước trong buổi lễ ngày hôm nay. Đây là những người gần dân nhất, là mắt xích quan trọng của bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở. Hội nghị biểu dương cán bộ dân số - KHHGĐ cơ sở tiêu biểu năm 2009 lần này nhằm động viên, khen thưởng đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ cơ sở tiêu biểu, tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu công tác DS-KHHGĐ ở từng địa phương. Đồng thời khơi dậy phong trào thi đua sâu rộng trong đội ngũ cán bộ làm công tác DS. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân biểu dương và ghi nhận những thành tích mà đội ngũ cán bộ dân số đã làm được trong thời gian qua, đồng thời khẳng định, công tác DS-KHHGĐ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của quốc gia. Phó Thủ tướng mong muốn đội ngũ cán bộ dân số cơ sở tiếp tục phát huy những thành tích của mình, không quản ngại khó khăn, vất vả "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền chủ trương, chính sách DS của Đảng, Nhà nước đến mọi người dân. Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Y tế cần quan tâm và đầu tư sâu, rộng hơn nữa trong công tác tuyên truyền, nhằm thay đổi nhận thức của một bộ phận lớn trong nhân dân còn có những quan niệm chưa đầy đủ về dân số, chất lượng dân số, đặc biệt là bảo vệ và chăm sóc đời sống của trẻ em và người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới. Phó Thủ tướng tin tưởng, với quyết tâm của toàn xã hội, công tác dân số sẽ được quan tâm và đẩy mạnh trong tình hình mới theo quan điểm chỉ đạo của Đảng: “Công tác dân số là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển đất nước, là yếu tố cơ bản nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội, góp phần quyết định thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước’’. Theo Chinhphu.vn