Công tác Công đoàn và Đoàn TN cần bám sát nhiệm vụ chính trị ngành

Chiều 12/2, Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu - Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT chủ trì buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT với Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan Bộ và Đoàn Thanh niên Bộ GTVT.

Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu- Bí thư đảng ủy Bộ GTVT ( thứ 2 từ trái qua) cùng các Thứ trưởng Nguyễn Văn Công và Nguyễn Ngọc Đông tại buổi làm việc

Dự buổi làm việc còn có Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư Ban cán sự Bộ GTVT; Thứ trưởng Nguyễn Văn Công - Ủy viên Ban cán sự Bộ GTVT, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Đỗ Văn Thuật cùng đại diện Ban Thường Đảng ủy Bộ GTVT và Ban thường vụ Công đoàn Cơ quan Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT.

Báo cáo với Ban thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, đồng chí Nguyễn Quốc Hải - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ cho biết, đến nay công đoàn cơ quan bộ có 32 công đoàn cơ sở trực thuộc với 1248 đoàn viên. Năm 2013 Công đoàn đã phát huy hiệu quả vai trò trên 7 nhiệm vụ cơ bản: phát huy vai trò công đoàn tham gia công tác quản lý SXKD, chăm lo đời sống, việc làm cho CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động từ thiện; Tổ chức công tác tuyên truyền, xây dựng đội ngũ; Phối hợp cơ quan quản lý tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; Nâng cao trình độ đội ngũ, xâu dựng cơ sở Công đoàn vững mạnh; Tổ chức hiệu quả công tác kiểm tra, công tác nữ công và công tác tài chính công đoàn...

Đặc biệt, cùng với chăm lo đời sống việc làm cho đoàn viên, Công đoàn Cơ quan Bộ còn tổ chức được nhiều hoạt động xã hội từ thiện, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong ngành và toàn xã hội như: Vận động ủng hộ Quỹ phát triển Ngân hàng Bò gần 200 triệu đồng, ủng hộ đồng bào bị thiên tai miền trung 405 triệu đồng, tổ chức thực hiện cuộc vận động "Áo ấm cho đồng bào vùng cao" quyên góp và trao tặng hơn 5.000.000 bộ quần áo ấm...

Năm 2014, Công đoàn Cơ quan Bộ sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, CNVCLĐ triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn GTVT Việt Nam; tổ chức các phong trào thi đua lao động sáng tạo và thực hành tiết kiệm, động viên cán bộ, CNVCLĐ nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, trên mỗi lĩnh vực với mục tiêu thực hiện thắng lợi phương châm hành động của Ngành GTVT năm 2014 “ Đổi mới hơn nữa; Quyết liệt hơn nữa; Chất lượng hơn nữa; Hiệu quả hơn nữa; Tăng tốc hơn nữa; Phát triển hơn nữa”; tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn vững mạnh, chú trọng công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên mới; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo ra khí thế sôi nổi trong cán bộ, công chức, người lao động “Khỏe để lao động sản xuất và công tác”...

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo về công tác Đoàn, đồng chí Nguyễn Minh Hiếu - Bí thư Đoàn TN Bộ GTVT cho biết, Đoàn Thanh niên Bộ đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, bước đầu tạo sự đoàn kết, thống nhất giữa các cơ sở đoàn, hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên đi vào nền nếp thông qua các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đoàn Thanh niên Bộ và sự tích cực, chủ động của các cơ sở đoàn. Năm 2014, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ xác định là Năm xây dựng chi đoàn vững mạnh và đẩy mạnh hoạt động tình nguyện, tiếp tục xây dựng kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả, chất lượng cán bộ đoàn và công tác văn phòng đoàn.

Tại buổi làm việc, sau khi ghi nhận các ý kiến tham góp của các Thứ trưởng Nguyễn Ngọ Đông, Nguyễn Văn Công và các đồng chí trong Ban Thường vụ đảng ủy Bộ GTVT, Bí thư - Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu đánh giá cao những kết quả hoạt động của Công đoàn Cơ quan Bộ và Đoàn thanh niên Bộ trong năm 2013.

Đối với các kiến nghị của Công đoàn Cơ quan Bộ, Thứ trưởng yêu cầu, Công đoàn tổng hợp các vấn đề còn vướng mắc trong việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ sở để báo cáo Thủ trưởng cơ quan Bộ xem xét, phân công giải quyết cụ thể; Lãnh đạo bộ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện cho công đoàn cơ quan bộ tổ chức bữa ăn trưa cho cán bộ, CNVCLĐ; Về việc triển khai thực hiện Đề án nhà ở cho cán bộ, NVCLĐ có thu nhập thấp, Thứ trưởng chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đưa vào nghị quyết yêu cầu các tổ chức, đơn vị liên quan; nhất là Văn phòng Bộ phối hợp với Công đoàn GTVT Việt Nam xem xét triển khai thực hiện hiệu quả.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Ban thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ GTVT tập trung làm tốt vai trò thanh niên, lựa trọn những phần việc cụ thể trong các hoạt động chuyên môn của ngành để xây dựng các công trình thanh niên.Thứ trưởng khẳng định sẽ cùng Ban thườg vụ Đảng ủy Bộ tiếp quan tâm, tạo điệu kiện để tổ chức đoàn thanh niện, nhất là đội ngũ cán bộ Đoàn phát huy năng lực trong hoạt đông, công tác.

"Tôi hy vọng sau cuộc làm việc này, Công đoàn Cơ quan Bộ và Đoàn Thanh niên Bộ GTVT tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành để triển khai công tác hiệu quả, thiết thực hơn nữa, góp phần thực hiện thành công nhiệm của tổ chức cũng như ngành GTVT"- Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu nhấn mạnh.

PV